Događanja

Računovodstvo - Revizija - Porezi 2018

Seminar - Modul I

Kontinuirana profesionalna edukacija za računovođe i revizore

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Deloitte seminar koji će se održati u četvrtak, 22. marta 2018. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama kompanije Deloitte, u ulici Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:
 • ICAAP i ILAAP
 • Pravo upotrebe vs pravo raspolaganja nekretninama Pretvorba državnog vlasništva u privatno
  Ugovori o zakupu u praksi
 • Sredstva osiguranja i modaliteti naplate potraživanja
 • Isplata dividende i kamate nerezidentnim licima – Tretman poreza na dobit FBiH i primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Predavači su:
 • Peđa Sarajlić, Viši Menadžer, Deloitte d.o.o.
 • Emir Ibišević, Viši Menadžer, Deloitte Advisory Services d.o.o.
 • Lejla Salkanović, Viši konsultant, Deloitte Advisory Services d.o.o.
 • Emin Olovčić, Advokat, ODH Legal d.o.o.
 • Selma Demirović-Hamzić, Advokat, ODH Legal d.o.o.
U nastavku je detaljan program seminara:

08:45 - 09:00

Okupljanje učesnika i registracija

09:00 - 10:30

ICAAP i ILAAP

10:30 - 11:15

Pravo upotrebe vs pravo raspolaganja nekretninama
Pretvorba državnog vlasništva u privatno
Ugovori o zakupu u praksi

11:15 - 11:45

Pauza za kafu

11:45 - 13:15

Sredstva osiguranja i modaliteti naplate potraživanja

13:15 - 13:45

Zakuska/osvježenje

13:45 - 15:15

Isplata dividende i kamate nerezidentnim licima – tretman poreza na dobit FBiH i primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Kotizacija

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 130,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal, kafu i osvježavajuća pića, te zakusku koja će biti organizovana u pauzi seminara.

Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je odobrio izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Molimo Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar 22.03.2018“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 19. marta 2018. godine.

Prijavite se slanjem registracijskog formulara na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561.
Osobe koje se nisu registrovale na navedeni način, neće biti u mogućnosti prisustvovati seminaru.

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Kontakti

Sead Bahtanović
Direktor
E-mail: sbahtanovic@deloittece.com
Tel: +387 33 277 560

Irina Nevstrujev Zarić
Administrator
E-mail: inevstrujevzaric@deloittece.com
Tel: +387 33 223 519

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 19. marta 2018. godine na e-mail
cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561. 

Računovodstvo - Revizija - Porezi 2018

Modul 1

Modul 2

Modul 3