Događanja

Računovodstvo - Revizija - Porezi 2017

Seminar - Modul III

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Deloitte seminar koji će se održati u četvrtak, 18. maja 2017. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama kompanije Deloitte, u ulici Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:
  • MSFI 7;
  • IT security i potencijalne pravne posljedice gubitka računovodstvenih i drugih podataka; i
  • PDV slučajevi iz prakse. 
Predavači su:
  • Amila Dević, projekt menadžer, Deloitte d.o.o. Sarajevo
  • Muhamed Semić, menadžer, Deloitte d.o.o. Sarajevo
  • Alma Hota, advokat, Advokatsko društvo Hota&Partners d.o.o. Sarajevo
  • Samir Hadžić, menadžer, Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
  • Alisa Šehović, viši savjetnik, Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
U nastavku je detaljan program seminara:

08:45 - 09:00

Okupljanje učesnika i registracija

09:00 - 10:30

MSFI 7

10:30 - 10:45

Pauza za kafu

10:45 - 13:00

IT security i potencijalne pravne posljedice gubitka računovodstvenih i drugih podataka

13:00 - 13:45

Zakuska / Osvježenje

13:45 - 15:15

PDV slučajevi iz prakse

Kotizacija

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 130,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal, kafu i osvježavajuća pića, te zakusku koja će biti organizovana u pauzi seminara.

Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je odobrio izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Molimo Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 15. maja 2017. godine.

Prijavite se slanjem registracijskog formulara na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561. Osobe koje se nisu registrovale na navedeni način neće biti u mogućnosti prisustvovati seminaru.

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Kontakti

Sead Bahtanović
Direktor
E-mail: sbahtanovic@deloittece.com
Tel: +387 33 277 560

Irina Nevstrujev Zarić
Administrator
E-mail: inevstrujevzaric@deloittece.com
Tel: +387 33 223 519

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 15. maja 2017. godine na e-mail
cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561. 

Povezane teme