Događanja

Računovodstvo - Revizija - Porezi 2017

Seminar - Modul IV

Poštovana/i,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Deloitte seminar koji će se održati u petak, 27. oktobra 2017. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama kompanije Deloitte, u ulici Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:

 • MSFI 9
 • MSFI 16
 • Porez na dobit (odabrane teme i primjeri iz prakse):
 • Istanjena kapitalizacija
 • Porez po odbitku
 • Porez na dodanu vrijednost – tretman elektronskih usluga

Predavači su:

 • Muhamed Semić, Menadžer, Deloitte d.o.o.
 • Amila Dević, Menadžer, Deloitte d.o.o.
 • Samir Hadžić, Menadžer, Deloitte Advisory Services d.o.o.
 • Haris Jašarević, Menadžer, Deloitte Advisory Services d.o.o.
 • Dino Karup, Konsultant, Deloitte Advisory Services d.o.o.

U nastavku je detaljan program seminara:

08:45 - 09:00

Okupljanje učesnika i registracija

09:00 - 11:00

MSFI 9

11:00 - 11:30

Pauza za kafu

11:30 - 13:30

MSFI 16

13:30 - 14:00

Zakuska / Osvježenje

14:00 - 16:00

Porez na dobit (odabrane teme i primjeri iz prakse):

 • Istanjena kapitalizacija
 • Porez po odbitku

16:00 - 17:00

Porez na dodanu vrijednost - tretman elektronskih usluga

 
Kotizacija

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 130,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal, kafu i osvježavajuća pića, te zakusku koja će biti organizovana u pauzi seminara.

Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je odobrio izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Molimo Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar 27.10.2017.“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 23.10. 2017. godine.

Prijavite se slanjem registracijskog formulara na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561. Osobe koje se nisu registrovale na navedeni način neće biti u mogućnosti prisustvovati seminaru.

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Kontakti

Sead Bahtanović
Direktor
E-mail: sbahtanovic@deloittece.com
Tel: +387 33 277 560

Irina Nevstrujev Zarić
Administrator
E-mail: inevstrujevzaric@deloittece.com
Tel: +387 33 223 519

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 23. oktobra 2017. godine na e-mail
cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561.