Događanja

Računovodstvo - Revizija - Porezi 2017

Modul VI - 14. decembra 2017

Poštovana/i,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Deloitte seminar koji će se održati u četvrtak, 14. decembra 2017. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama kompanije Deloitte, u ulici Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:

 • MSFI 15
 • Porezno-pravne implikacije akontativne isplate dividende
 • Transferne cijene:
  • Nedoumice u praksi
  • Praksa tokom kontrole
  • Priprema za porezni bilans 2017. godine
  • Očekivanje u 2018.god.
  • Međunarodna praksa

Predavači su:

 • Adnan Bahtanović, Menadžer, Deloitte d.o.o.
 • Haris Jašarević, Menadžer, Deloitte Advisory Services d.o.o.
 • Lejla Salkanović, Viši konsultant, Deloitte Advisory Services d.o.o.
 • Aida Hamur, Konsultant, Deloitte Advisory Services d.o.o.

 

U nastavku je detaljan program seminara:

08:45 - 09:00

Okupljanje učesnika i registracija

09:00 - 11:00

MSFI 15

11:00 - 11:30

Pauza za kafu

11:30 - 12:30

Porezno-pravne implikacije akontativne isplate dividende

12:30 – 13:00

Zakuska/Osvježenje

13:00 – 15:00

Transferne cijene:
• Nedoumice u praksi
• Praksa tokom kontrole
• Priprema za porezni bilans 2017.godine.
• Očekivanje u 2018.god.
• Međunarodna praksa

 

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 130,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal, kafu i osvježavajuća pića, te zakusku koja će biti organizovana u pauzi seminara.

Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je odobrio izvođenje kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Molim Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar 14.12.2017“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 11.12.2017. godine.

Prijavite se slanjem registracijskog formulara na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561.
Osobe koje se nisu registrovale na navedeni način, neće biti u mogućnosti prisustvovati seminaru.

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Sead Bahtanović
Direktor

E-mail: sbahtanovic@deloittece.com
Tel: +387 33 277 560

Irina Nevstrujev Zarić
Administrator

E-mail: inevstrujevzaric@deloittece.com
Tel: +387 33 953 700

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 11. decembra 2017. godine na e-mail
cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/953-700.