Događanja

Računovodstvo - Revizija - Porezi 2017

Seminar - Modul V

Poštovana/i,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Deloitte seminar koji će se održati u četvrtak, 23. novembra 2017. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama kompanije Deloitte, u ulici Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:

  • MSFI za MSS
  • Nova regulativa iz oblasti revizije informacionih sistema
  • Novi Zakon o bankama i podzakonski akti FBA
  • PDV – Praska Suda EU u pitanjima relevantnim za BiH

Predavači su:

  • Adna Valjevac, Menadžer, Deloitte d.o.o.
  • Samir Hadžić, Menadžer, Deloitte Advisory Services d.o.o.
  • Mirza Galijašević, Viši konsultant, Deloitte d.o.o.
  • Dino Karup, Konsultant, Deloitte Advisory Services d.o.o.
  • Alma Hota, Advokat, Hota & Partners d.o.o.

 

U nastavku je detaljan program seminara:

08:45 - 09:00

Okupljanje učesnika i registracija

09:00 - 10:30

MSFI za MSS

10:30 - 11:00

Pauza za kafu

11:00 - 12:30

Nova regulativa iz oblasti revizije informacionih sistema

12:30 - 13:00

Zakuska / Osvježenje

13:00 - 14:30

Novi Zakon o bankama i podzakonski akti FBA

14:30 - 15:15

PDV – Praska Suda EU u pitanjima relevantnim za BiH

 
Kotizacija

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 130,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal, kafu i osvježavajuća pića, te zakusku koja će biti organizovana u pauzi seminara.

Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je odobrio izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Molimo Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar 23.11.2017.“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 20.11.2017. godine.

Prijavite se slanjem registracijskog formulara na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561. Osobe koje se nisu registrovale na navedeni način neće biti u mogućnosti prisustvovati seminaru.

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Kontakti

Sead Bahtanović
Direktor
E-mail: sbahtanovic@deloittece.com
Tel: +387 33 277 560

Irina Nevstrujev Zarić
Administrator
E-mail: inevstrujevzaric@deloittece.com
Tel: +387 33 953 700

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 20. novembra 2017. godine na e-mail
cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/953-700.