Događanja

Računovodstvo - Revizija - Porezi 2018

Seminar - Modul IV

Kontinuirana profesionalna edukacija za računovođe i revizore

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Deloitte seminar u četvrtak, 15. novembra 2018. godine s početkom u 9:00 sati u hotelu Bristol Novotel, u ulici Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:
  • MSFI 16 - Najmovi
  • PDV izazovi i dileme u trenutnoj praksi
  • Novi Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava u KS
Predavači su:
  • Adnan Bahtanović, Viši menadžer, Deloitte d.o.o.
  • Muamer Hodžić, Menadžer, Deloitte Advisory Services d.o.o.
  • Aida Hamur, Konsultant, Deloitte Advisory Services d.o.o.
  • Dino Karup, Konsultant, Deloitte Advisory Services d.o.o.
U nastavku je detaljan program seminara:

08:45 - 09:00

Okupljanje učesnika i registracija

09:00 - 11:00

MSFI 16 - Najmovi

11:00 - 11:15

Pauza za kafu

11:15 - 12:15

MSFI 16 - Najmovi (nastavak)

12:15 - 13:00

Novi Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava u KS

13:00 - 14:00

Ručak

14:00 - 15:30

PDV izazovi i dileme u trenutnoj praksi

Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je odobrio izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Kotizacija

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal, kafu i osvježavajuća pića, te ručak koji će biti organizovan u pauzi seminara.

Molimo Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar 15.11.2018“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 14.11.2018. godine.

Prijavite se slanjem registracijskog formulara na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561.  

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Kontakti

Sead Bahtanović
Direktor
E-mail: sbahtanovic@deloittece.com
Tel: +387 33 277 560

Irina Nevstrujev Zarić
Administrator
E-mail: inevstrujevzaric@deloittece.com
Tel: +387 33 953 700

Molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 14. 11. 2018. godine na e-mail
cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561.