Događanja

Računovodstvo - Revizija - Porezi 2018

Seminar - Modul V

Kontinuirana profesionalna edukacija za računovođe i revizore

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Deloitte seminar koji će se održati u četvrtak, 13. decembra 2018. godine s početkom u 9:00 sati u hotelu Bristol Novotel, u ulici Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:
  • MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima
  • Odbitak ulaznog PDV-a
  • Poreski tretman unutargrupnih usluga iz inostranstva
Predavači su:

- Lana Arnautović, Projekt menadžer, Deloitte d.o.o.
- Azra Bećirbašić, Projekt menadžer, Deloitte d.o.o.
- Muamer Hodžić, Menadžer, Deloitte Advisory Services d.o.o.
- Aida Hamur, Konsultant, Deloitte Advisory Services d.o.o.
- Kenan Hajrić, Viši konsultant, Deloitte Advisory Services d.o.o.

U nastavku je detaljan program seminara:

08:45 – 09:00

Okupljanje učesnika i registracija

09:00 – 11:15

MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima

11:15 – 11:30

Pauza za kafu

11:30 – 13:00

Odbitak ulaznog PDV-a (uslovi i novi primjeri iz prakse)

13:00 – 14:00

Ručak

14:00 – 15:30

Poreski tretman unutargrupnih usluga iz inostranstva

Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je odobrio izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Kotizacija

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal, kafu i osvježavajuća pića, te ručak koji će biti organizovan u pauzi seminara.

Molimo Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar 13.12.2018“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 12.12.2018. godine.

Prijavite se slanjem registracijskog formulara na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561. 
Osobe koje se nisu registrovale na navedeni način, neće biti u mogućnosti prisustvovati seminaru.

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Kontakti

Sead Bahtanović
Direktor
E-mail: sbahtanovic@deloittece.com
Tel: +387 33 277 560

Irina Nevstrujev Zarić
Administrator
E-mail: inevstrujevzaric@deloittece.com
Tel: +387 33 223 519

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 12.12.2018. godine na e-mail
cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561.