Događanja

Računovodstvo - Revizija - Porezi 2019

Seminar - Modul I

Kontinuirana profesionalna edukacija za računovođe i revizore

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Deloitte seminar koji će se održati u četvrtak, 14. marta 2019. godine u trajanju od 9:00 do 15:00 sati u prostorijama kompanije Deloitte, u ulici Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:
 • MSFI 9 za preduzeća
  • Vrijednosno usklađivanje potraživanja - primjena i postupci,
  • Model očekivanih kreditnih gubitaka,
  • Tretman poreza na dobit i kako se pripremiti za kontrolu - uslovi za priznanje rashoda; 
 • MSFI 15 - koncept i glavne izmjene u odnosu na prethodne standarde
  • Identificiranje ugovora sa kupcem,
  • Identificiranje pojedinačnih obaveza,
  • Utvrđivanje transakcijske cijene,
  • Alokacija na pojedine obaveze u ugovoru,
  • Priznavanje prihoda,
  • Primjeri iz prakse;
 • Obračun primanja nadzornog odbora i menadžera
  • Obračun poreza i doprinosa za nadzorni odbor (u slučaju kad osobe primaju naknadu i bez naknade),
  • Obračun poreza i doprinosa za članove menadžmenta kad postoje primanja iz dva izvora (lokalni i ino):
   • sa menadžerskim ugovorom
   • sa ugovorom o radu,
  • Odnos između menadžerskog ugovora i PDV-a – da li postoji okidač za PDV registraciju s obzirom da osoba nije u radnom odnosu već pruža usluge upravljanja društvom;
 • Izazovi poslovanja podružnica domaćih i stranih pravnih lica u BiH
  • Registracija, vanjskotrgovinsko poslovanje, plaćanje prema inostranstvu, alokacija troškova, otvaranje računa, zaključenje ugovora.
Predavači su uposlenici Deloitte d.o.o. Sarajevo koji imaju višegodišnje iskustvo u određenim oblastima:
 • Belma Istenić, menadžer u reviziji,
 • Kenan Hajrić, konsultant u poreznom odjelu,
 • Armin Ridžalović, konsultant u odjelu za poslovno savjetovanje,
 • Lana Arnautović, projekt menadžer u reviziji,
 • Azra Bećirbašić, projekt menadžer u reviziji,
 • Haris Jašarević, menadžer u pravnom odjelu,
 • Alma Hota, viši stručni suradnik u pravnom odjelu,
 • Edina Ražanica, konsultant za računovodstvo

Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je odobrio izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

 

Kotizacija

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 130,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal, kafu i osvježavajuća pića, te zakusku koja će biti organizovana u pauzi seminara.

Molimo Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 12. marta 2019. godine.

Prijavite se slanjem registracijskog formulara na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561.

Osobe koje se nisu registrovale na navedeni način, neće biti u mogućnosti prisustvovati seminaru.

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Kontakti

Sead Bahtanović
Direktor
E-mail: sbahtanovic@deloittece.com
Tel: +387 33 277 560

Irina Nevstrujev Zarić
Administrator
E-mail: inevstrujevzaric@deloittece.com
Tel: +387 33 223 519

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 12. marta 2019. godine na e-mail
cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561.