Događanja

Računovodstvo - Revizija - Porezi 2019

Seminar - Modul II

Kontinuirana profesionalna edukacija za računovođe i revizore

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Deloitte seminar koji će se održati u četvrtak, 11. aprila 2019. godine u trajanju od 9:00 do 15:00 sati u prostorijama kompanije Deloitte, u ulici Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:
 • Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP)
  • Razumijevanje i prva primjena
  • Razlike u odnosu na Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI)
  • Ko može primijeniti MSFI za MSP, te koje su koristi od primjene.; 
 • MSFI 16 – Najmovi
  • Izmjena u klasifikaciji i računovodstvenom tretmanu najmova
  • Tranzicija – pristupi
  • Prva primjena - naknadni efekti - primjerci knjiženja
  • Kako odrediti diskontnu stopu
  • Mogućnosti, ograničenja i opcije primjene;
  • Najbolje prakse
 • MSFI 16 - Porezni i pravni efekat novog standarda
  • Porezne dileme u vezi primjene MSFI 16 - PDV i porez na dobit
  • Porezni tretman amortizacije;
  • Postojanje efekata na odgođene poreze;
  • PDV tretman izmjena - kako se pripremiti za kontrolu.
  • Da li postoji potreba izmjene ugovora i na šta obratiti pažnju pri izmjeni - primjeri;
Predavači su uposlenici Deloitte d.o.o. Sarajevo koji imaju višegodišnje iskustvo u određenim oblastima:
 • Adnan Bahtanović, viši menadžer u reviziji,
 • Lana Arnautović, projekt menadžer u reviziji,
 • Azra Bećirbašić, projekt menadžer u reviziji,
 • Muamer Hodžić, menadžer u pravnom odjelu,
 • Alma Hota, viši stručni saradnik u pravnom odjelu,
 • Lejla Salkanović, viši konsultant u pravnom odjelu.

Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je odobrio izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

 

Kotizacija

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 130,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal, kafu i osvježavajuća pića, te zakusku koja će biti organizovana u pauzi seminara. 

Molim Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 9. aprila 2019. godine.

Prijavite se slanjem registracijskog formulara na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561.
Osobe koje se nisu registrovale na navedeni način neće biti u mogućnosti prisustvovati seminaru.

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Kontakti

Sead Bahtanović
Direktor
E-mail: sbahtanovic@deloittece.com
Tel: +387 33 277 560

Irina Nevstrujev Zarić
Administrator
E-mail: inevstrujevzaric@deloittece.com
Tel: +387 33 953 700

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 9. aprila 2019. godine na e-mail
cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561.