Događanja

Seminar: Računovodstvo - Revizija - Porezi 2016 - Modul I

21. april 2016.

Kontinuirana profesionalna edukacija za računovođe i revizore

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Deloitte seminar koji će se održati u četvrtak, 21. aprila 2016. godine, sa početkom u 09:00 sati u Hotelu Bristol, u ulici Fra Filipa Lastrića 2, 71 000 Sarajevo.

PROGRAM SEMINARA

  • Novi zakon o porezu na dobit
  • Transferne cijene
  • Zahtjevi MRS 12 – Porez na dobit
Predavači:
  • Haris Jašarević, viši konsultant, Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
  • Lejla Salkanović, konsultant Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
  • Adna Valjevac, projekt menadžer, Deloitte d.o.o. Sarajevo

Dnevni red:

08:30 - 09:00

Okupljanje učesnika i registracija

09:00 - 10:45

Novi zakon o porezu na dobit

10:45 - 11:00

Pauza za kafu

11:00 - 12:30

Transferne cijene

12:30 - 13:30

Ručak

13:30 - 15:30

Zahtjevi za MRS 12 – Porez na dobit

Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je odobrio izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Kotizacija:

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal i osvježavajuća pića, te ručak koji će biti organizovan u pauzi seminara.

Molim Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Kontakti:

Prijave za seminar treba izvršiti do 20. aprila 2016. godine.

Prijavite se slanjem registracijskog formulara na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561. Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Sead Bahtanović
Direktor
Tel: +387 33 277 560
sbahtanovic@deloittece.com

Irina Nevstrujev Zarić
Administrator
Tel: +387 33 223 519
inevstrujevzaric@deloittece.com