Događanja

Besplatni Seminar o arbitraži

Uloga vještaka, utvrđivanje štete i druga relevantna pitanja iz arbitražne prakse

11. juni 2019. godine - Prostorije Deloitte Sarajevo, Zmaja od Bosne 12c

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na jedinstven jednodnevni seminar koji po prvi put Deloitte BIH organizuje u saradnji sa Udruženjem Arbitri i E&A Law kompanijom iz Velike Britanije. 

Cilj je diskusija aktuelnih pitanja iz arbitražne prakse. Poseban fokus će biti na ulozi vještaka i metodologiji utvrđivanja štete. Govornici će pružiti sveobuhvatni pregled arbitražnog postupka iz perspektive arbitara, advokata i vještaka.

Seminar će se održati 11. juna 2019. godine od 9:00 do 14:00 sati u prostorijama Deloitte Sarajevo (Zmaja od Bosne 12c), te je namijenjen pravnicima, korporativnim pravnicima, arbitrima i stručnjacima koji žele produbiti svoje znanje o ovoj temi, te steći praktični uvid u proces utvrđivanja štete.

Učešće u seminaru je besplatno i podrazumijeva učešće na predavanju i panelu, osvježenje u pauzama, te zakusku koja će biti organizovana u pauzi seminara.

Agenda seminara

9:00-9:30

Dolazak i registracija učesnika

9:30-9:45

Uvodno obraćanje: Yuri Sidorovich, vodeći regionalni Partner za forenziku, Deloitte, Ljubljana

9:45-10:15

Uvodno predavanje

Arbitraža u pravnom sistemu i poslovnom okruženju Bosne i Hercegovine: prednosti i karakteristike

Ana Stanič, Partnerica, E&A Law Limited, London
Nevena Jevremović, Predsjednica, Udruženje ARBITRI, Sarajevo

10:15-11:45

Okrugli sto

Arbitražni postupak: perspektiva arbitara, advokata i vještaka

Govornici:

  • Yuri Sidorovich, Partner, Deloitte, Ljubljana
  • Armela Ramić, Advokat / Suosnivač Udruženja ARBITRI, Sarajevo
  • Mia Čivić, Direktor pravnih poslova, HoldINA d.o.o. Sarajevo
  • Ana Stanič, Partnerica, E&A Law, London
  • Adam Markiewicz, Partner Associate - Odjel za forenziku, Deloitte, Varšava

Moderator: Nevena Jevremović, Predsjednica, Udruženje ARBITRI, Sarajevo  

11:45-12:00

Pauza

12:00-13:00

Utvrđivanje štete – značaj podrške strankama u postupku, uvod u praktični pristup metoda utvrđivanja štete i druga pitanja

Adam Markiewicz, Deloitte, Varšava

Diskusija sa učesnicima

13:00-14:00

Prijem

   

Seminar će biti održan na engleskom jeziku.

* organizator zadržava pravo izmjene programa ukoliko dođe do promjene u planu i rasporedu događanja

Kontakti

Elma Delalić

Marketing
E-mail: edelalic@deloittece.com
Tel: +387 33 953 700

 

Prijave na seminar su gotove.

Seminar je popunjen.