Događanja

Seminar: Računovodstvo - Revizija - Porezi 2015 - Modul II

2. decembra 2015.

Kontinuirana profesionalna edukacija za računovođe i revizore

Pozivamo Vas na Deloitteov seminar koji će se održati u srijedu, 2. decembra 2015. godine, sa početkom u 09:00 sati u Hotelu Bristol, u ulici Fra Filipa Lastrića 2, 71 000 Sarajevo.

PROGRAM SEMINARA

  • MSFI 15 – Prihodi po ugovorima sa kupcima
  • Freelenceri - Osvrt na IT i ostalu industriju koja radi sa freelancerima – porez na dohodak, doprinosi, porez na dobit, radno pravni odnosi
  • Novi Zakon o privrednim društvima FBiH
Predavači:
  • Amila Dević, projekt menadžer, Deloitte d.o.o. Sarajevo
  • Nela Kunosić, projekt menadžer, Deloitte d.o.o. Sarajevo
  • Haris Jašarević, viši konsultant, Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
  • Dino Karup, konsultant Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo

Dnevni red:

08:30 - 09:00

Okupljanje učesnika i registracija

09:00 - 10:30

MSFI 15 - Prihodi po ugovorima sa kupcima

10:30 - 10:45

Pauza za kafu

10:45 - 12:30

MSFI 15 - Prihodi po ugovorima sa kupcima

12:30 - 13:30

Ručak

13:30 - 15:00

Freelenceri - Osvrt na IT i ostalu industriju koja radi sa freelancerima

15:00 – 15:30

Novi Zakon o privrednim društvima FBiH

U skladu sa dokumentom broj OD-46/15 od 24.09.2015. godine Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je donio odobrenje o izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Kotizacija:

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal i osvježavajuća pića, te ručak koji će biti organizovan u pauzi seminara.

Molim Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“.

Kontakti:

Prijave za seminar treba izvršiti do 27. novembra 2015. godine.

Prijavite se slanjem registracijskog formulara na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561. Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Sead Bahtanović
Direktor
Tel: +387 33 277 560
sbahtanovic@deloittece.com

Irina Nevstrujev Zarić
Administrator
Tel: +387 33 223 519
inevstrujevzaric@deloittece.com