Događanja

Seminar: Interna revizija

18. Decembar 2014.

U okviru kontinuirane profesionalne edukacije za računovođe i revizore pozivamo Vas na Seminar

INTERNA REVIZIJA

Koji će se održati 18.12.2014. u Sarajevu (hotel Bristol). 

Program seminara

Planiranje interne revizije
- Procjena rizika
- Upravljanje rizicima ('Enterprise Risk Management')

Interna IT revizija
- Značaj
- Pristup
- Aktuelna problematika

Biranje uzoraka ('Sampling') 

Predavači

- Gosp. Mirza Bihorac, viši menadžer, Deloitte d.o.o. Sarajevo
- Gosp. Admir Delić, menadžer, Deloitte d.o.o. Sarajevo

Plan seminara

8:30 - 09:00

 

Registracija učesnika, uvodna riječ

9:10 – 11:00

 

Planiranje interne revizije

11:00 - 11:20

 

Pauza za kafu

11:20 – 11:45

 

Planiranje interne revizije

11:45 – 12:30

 

Interna IT revizija

12:30 – 13:30

 

Ručak

13:30 – 14:15

 

Interna IT revizija

14:15 – 16:00

 

Biranje uzoraka ('Sampling')

U skladu sa dokumentom broj OD-52/14 od 27.11.2014. godine Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je donio odobrenje o izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Kotizacija

Iznos kotizacije po pojedinom terminu iznosi 150 KM (PDV je uračunat u cijenu). Kotizacija uključuje sudjelovanje na seminaru, materijale i osvježavajuća pića, te ručak koji će biti organizovan u pauzi seminara. Molimo da navedeni iznos kotizacije uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo broj 1610000004590051, kod Raiffeisen bank d.d. Bosne i Hercegovine.

Prijave

Prijave za seminar treba izvršiti do 16. decembra 2014. godine. Prijavite se slanjem registracijskog formulara na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561.

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva slobodno uputite na niže navedene kontakt podatke.

Irina Nevstrujev Zarić
Administrator
Deloitte d.o.o.
Tel: +387 (0)33 277560
Email: cedeloittesarajevo@deloittece.com