Novosti

Seminar: Računovodstvo - Revizija - Porezi 2015  

Novembar i decembar 2015.

Kontinuirana profesionalna edukacija za računovođe i revizore

Modul I i Modul II

Istraži sadržaj

Modul II

Pozivamo Vas na Deloitteov seminar koji će se održati u srijedu, 2. decembra 2015. godine, sa početkom u 09:00 sati u Hotelu Bristol, u ulici Fra Filipa Lastrića 2, 71 000 Sarajevo.

PROGRAM SEMINARA

  • MSFI 15 – Prihodi po ugovorima sa kupcima
  • Freelenceri - Osvrt na IT i ostalu industriju koja radi sa freelancerima – porez na dohodak, doprinosi, porez na dobit, radno pravni odnosi

> više o seminaru

Modul I - Održan!

Pozivamo Vas na Deloitteov seminar koji će se održati u četvrtak, 12. novembra 2015. godine, sa početkom u 09:00 sati u Hotelu Bristol, u ulici Fra Filipa Lastrića 2, 71 000 Sarajevo.

PROGRAM SEMINARA

MSFI 9 - Finansijski instrumenti:
  • Klasifikacija i mjerenje
  • Umanjenje vrijednosti
  • Poreski izazovi u implementaciji

Pogledajte slike sa seminara na našem Facebooku

> više o seminaru

Je li Vam ovo bilo korisno