Događanja

Seminar: Računovodstvo - Revizija - Porezi 2015 - Modul I

12. novembra 2015.

Kontinuirana profesionalna edukacija za računovođe i revizore

Pozivamo Vas na Deloitteov seminar koji će se održati u četvrtak, 12. novembra 2015. godine, sa početkom u 09:00 sati u Hotelu Bristol, u ulici Fra Filipa Lastrića 2, 71 000 Sarajevo.

PROGRAM SEMINARA

MSFI 9 - Finansijski instrumenti:
  • Klasifikacija i mjerenje
  • Umanjenje vrijednosti
  • Poreski izazovi u implementaciji
Predavači:
  • Mirza Bihorac, viši menadžer, Deloitte d.o.o. Sarajevo
  • Belma Istenić, projekt menadžer, Deloitte d.o.o. Sarajevo
  • Emir Ibišević, menadžer, Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
  • Alisa Šehović, konsultant Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo

Dnevni red:

08:30 - 09:00

Okupljanje učesnika i registracija

09:00 - 10:30

MSFI 9 Klasifikacija i mjerenje

10:30 - 10:45

Pauza za kafu

10:45 - 12:30

MSFI 9 Klasifikacija i mjerenje (nastavak)

12:30 - 13:30

Ručak

13:30 - 14:30

MSFI 9 Umanjenje vrijednosti

14:30 - 15:30

MSFI 9 Poreski izazovi u implementaciji

U skladu sa dokumentom broj OD-45/15 od 24.09.2015. godine Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je donio odobrenje o izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Kotizacija:

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal i osvježavajuća pića, te ručak koji će biti organizovan u pauzi seminara.

Molimo Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“.

Kontakti:

Prijave za seminar treba izvršiti do 6. novembra 2015. godine.

Prijavite se slanjem registracijskog formulara na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561. Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Sead Bahtanović
Direktor
Tel: +387 33 277 560
sbahtanovic@deloittece.com

Irina Nevstrujev Zarić
Administrator
Tel: +387 33 223 519
inevstrujevzaric@deloittece.com