Besplatni seminar o arbitraži: Uloga vještaka, utvrđivanje štete i druga relevantna pitanja iz arbitražne prakse

Potvrda prijave

11. juni 2019. godine - Deloitte Sarajevo, Zmaja od Bosne 12c

 

Hvala Vam na prijavi!

Povratak na početnu stranicu o seminaru.

Seminar o arbitraži
Je li Vam ovo bilo korisno