Revizija i savjetovanje

Usluge

Revizija i savjetovanje

Revizija prema nacionalnim i međunarodnim pravilima

Obavljamo reviziju i prema nacionalnim pravilima, i prema Međunarodnim revizijskim standardima. To nam omogućuje Deloitteov međunarodni pristup reviziji, koji je u skladu sa zahtjevima kvalitete naše globalne prakse.

Računovodstveno savjetovanje

Novi zakoni o računovodstvu donose nove izazove. Naš tim nacionalnih i međunarodnih stručnjaka dobro je pozicioniran da bi klijentima omogućio usklađenost davanjem savjetima o načinima na koje mogu ustrojiti svoje procese finansijskog izvještavanja i računovodstvene poslove uskladiti s ciljevima poslovanja i samog subjekta.

Prilagodba finansijskih izvještaja

Mnogi naši internacionalni klijenti smatraju našu potporu u restrukturiranju finansijskih izvještaja prema nacionalnim zahtjevima u poznat oblik koji je u skladu s računovodstvenim načelima država iz kojih dolaze. U sklopu ove usluge klijentima dajemo dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa sadržajem njihovih finansijskih izvještaja.

Finansijsko izvještavanje
Kad pravne osobe žele iskoristiti mogućnosti finansiranja koje se nude na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, od ključne je važnosti da svoje sisteme finansijskog izvještavanja prilagode zahtjevima mjerodavnih regulatornih institucija. Naši stručnjaci imaju veliko iskustvo u tome koje, u kombinaciji s međunarodnom mrežom kojom raspolaže naša globalna organizacija, našim klijentima garantuje da smo u mogućnosti podržati ih u svim njihovim pothvatima.

Uvid u računovodstvene sisteme i sisteme internih kontrola

Obavljamo uvide u računovodstvene sisteme i sisteme internih kontrola naših klijenata te primjenjujemo specifične postupke namijenjene potvrđivanju da klijenti ostvaruju svoje ciljeve u smislu:

  • efektivnih i efikasnih finansijskih kontrola i sistema
  • pouzdanih finansijskih izvještaja
  • usklađenosti s nacionalnim zakonima i propisima
  • usklađenosti s internim politikama i procedurama
  • adekvatne zaštite imovine društva od prevarnih radnji.
Računovodstvene konsultacije

Deloitteova grupa za računovodstvene konsultacije pomaže klijentima u analizi, tumačenju i primjeni novih računovodstvenih standarda i nove računovodstvene regulative.

Edukacija

Naši stručnjaci svjesni su prednosti usluga koje izlaze izvan uobičajenih okvira, a to je zapravo prenos znanja. Time omogućujemo realizaciju korjenitog i trajnog podizanja kvalitete u finansijskom izvještavanju. Ovaj vid prednosti se pokazuje kroz svakodnevno pružanje usluga, saradnju s klijentovim zaposlenicima te u obliku službenih seminara. Vrijednost naših usluga krije se ne samo u onome što isporučujemo nego i u znanju koje naši klijenti stiču s nama kao poslovnim partnerima.

Finansijsko dubinsko snimanje

Ova usluga ima za cilj zaštititi interese potencijalnih ulagača, a naši stručnjaci koriste alate koji omogućuju smanjenje investicijskog rizika. Naša multifunkcionalna metoda omogućuje interesnim stranama, vlasnicima, vjerovnicima, bankama i državnim tijelima rješenja u vidu cjelovitih procjena rizika.

Revizija usklađenosti s pravilima

Ugovori i sporazumi prvi su kritičan korak u svakom poslovnom odnosu, no oni su tek papir. Njihova moć je u mogućnosti njihove provedbe, što započinje revizijom ugovora.
Klijentima u ispunjenju raznih obaveza koje se tiču poštivanja zakonom propisanih pravila pomažemo nezavisnim revizijama i uvidima u određene poslovne knjige, isprave i podatke, kojima klijentima olakšavamo da utvrde odstupanja od pravila i učvrste povjerenje u integritet informacija, sistema i procesa obuhvaćenih uvidom. Pomoć se može sastojati i u pregledu usklađenosti finansijskih konta i izvještaja s odredbama mjerodavnih zakona i propisa, kao i u upućivanju odgovornih osoba klijenata u načine ispravnog vođenja poslovnih knjiga i drugih knjigovodstvenih isprava.