Usluge_računovodstva i obračuna plaća

Solutions

Usluge računovodstva i obračuna plata

Business Process Solutions (BPS)

Potreban vam je pružatelj usluga koji će unaprijediti efikasnost, smanjiti troškove i tretirati vaše podatke povjerljivim?

Mi vam nudimo usluge računovodstva i obračuna plata prema vašoj mjeri

Naš široki spektar Business Process Solutions (BPS) usluga - usluge računovodstva i obračuna plata čine:

Osnivanje novih kompanija

 • Pomoć u glavnim koracima neophodnim za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u FBiH, pripremu potrebne dokumentacije kod nadležnog javnog notara u BiH, registraciju službenog pečata firme, dobivanje statističkog broja, poreznog, PDV i carinskog ID broja, otvaranje računa u banci i druge administrativne aktivnosti u zavisnosti od prirode poslovnih aktivnosti.

Knjigovodstvene usluge

 • Vođenje knjigovodstva u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima.
 • Pomoć u vezi s različitim računovodstvenim procedurama (npr. obavezni godišnji popis s ciljem lokalne usklađenosti).
 • Priprema godišnjih finansijskih izvještaja, prijave poreza na dobit i poreznog bilansa, ostalih prijava parafiskalnih nameta, standardnih mjesečnih izvještaja i drugih izvještaja prema Vašim potrebama.

Administriranje PDV

 • Priprema knjiga ulaznih i izlaznih faktura, priprema i podnošenje PDV prijava i drugih srodnih izvještaja u vezi sa PDV, kontaktiranje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) i podrška tokom kontrole UIO.

Usluge obračuna plata

 • Popunjavanje platnih lista zaposlenih, uključujući i obračun plata, doprinosa za socijalno osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i poreza na dohodak.
 • Priprema odgovarajućih naloga za plaćanje, popunjavanje virmana za plate zaposlenika.
 • Popunjavanje i podnošenje mjesečnih i godišnjih prijava za plate.
 • Prijava/odjava zaposlenih kod nadležnih socijalnih institucija.
 • Priprema obračuna za ostale ugovore po zahtjevu Klijenta.

Usluge pregleda i otklanjanja nepravilnosti u evidencijama kod nadležnih poreznih organa

 • Usluge pregleda podnesenih mjesečnih prijava za plate kako bi se utvrdile i otklonile nepravilnosti, a samim tim ispravno uvezao radni staž radnicima.
 • Usluge pregleda i usklađivanja analitičkih kartica obveznika koje vode lokalni porezni organi.

Usluge ustupanja radnog osoblja

 • Deloitte nudi uslugu ustupanja svojih radnika za obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova kod klijenta.
  Usluge ustupanja osoblja su posebno pogodne u situacijama kada je klijentu potrebna zamjena za radnika koji je privremeno odsutan s posla.

Sve gore navedene usluge se pružaju u zemljama regiona i na međunarodnom tržištu, uključujući mogućnost međunarodnog poreznog usklađivanja.

Naše naknade

Vjerujemo da su naše naknade veoma konkurentne i omogućavaju Vam čak i uštede.

U odnosu na zapošljavanje osoba istog nivoa stručnosti i iskustva, vjerujemo da će Vam naše usluge omogućiti uštedu od najmanje 25% u odnosu na zapošljavanje istih stručnjaka (imajte na umu da prilikom zapošljavanja osoblja imate troškove plata, doprinosa za socijalno osiguranje, poreza, radnog mjesta, kao i troškove upravljanja procesom zapošljavanja).

Molimo da nas kontaktirate za više informacija.

Sigurni smo da možemo naći zajednički jezik kako bismo zadovoljili Vaše poslovne ciljeve.

Kontakti