Uvid

Klimatske promjene: perspektiva finansijskog direktora

2022 Central Europe CFO istraživanje

Danas su pitanja vezana za odgovor kompanija na postojeće uticaje i nove rizike povezane s klimatskim promjenama visoko na dnevnom redu poslovnih lidera posvuda.

Danas su pitanja vezana za odgovor kompanija na postojeće uticaje i nove rizike povezane s klimatskim promjenama visoko na dnevnom redu poslovnih lidera posvuda.

Zbog toga smo sproveli dodatni upitnik uporedo sa godišnjim Deloitte Central Europe CFO istraživanjem kako bismo pitali učesnike o mjerama koje njihove kompanije planiraju ili poduzimaju za rješavanje izazova suočavanja sa klimatskim promjenama ili prilagođavanja na njih.

Ovo su suštinska razmatranja. Političari i zakonodavci, regulatori, kupci, uposlenici i drugi ključni akteri imaju sve veći interes da kompanije budu odgovorne jer sve veći obim naučnih dokaza ukazuje na sve vidljivije i brže promjene vremenskih obrazaca koje pokreću poslovne aktivnosti.

Kao rezultat toga, poslovno okruženje se brzo mijenja i izlaže kompanije rizicima tranzicije povezanim sa tehnologijama, tržištima i propisima koji se brzo mijenjaju i dovode do povećanja troškova i, u nekim slučajevima, dovode do ponovne evaluacije poslovnih modela.

Kontrastni planovi, različiti ciljevi

Više od jedne trećine (41%) kompanija sa kojima smo sarađivali imaju specifičan plan za koliko smanjiti svoje emisije ugljika. Međutim, polovina finansijskih direktora koje smo ispitali (49%) izvještava da njihove kompanije još uvijek nemaju detaljan plan za smanjenje emisije ugljika.

Vremenski okviri: velike varijacije između kompanija i industrija

Samo 31% kompanija koje imaju plan da smanje svoje emisije ugljika ima za cilj ostvariti svoje ciljeve do 2030. godine. Više od polovine finansijskih direktora koje smo ispitali reklo je da njihove organizacije nemaju određen vremenski okvir za svoje napore za smanjenje ugljika. Tek mali broj kompanija (3%) je već postigao svoje ciljeve.

Glavni motivacijski faktori za klimatske akcije

Više od 40% finansijskih direktora koje smo ispitali reklo nam je da je najveći motivacijski faktor prilika da za smanjenje troškova poduzimanjem mjera protiv klimatskih promjena. Mnogi imaju drugačiju motivaciju, uključujući potrebu da se poštuju trenutni i/ili nadolazeći propisi (34%); i poboljšanje ugleda svojih kompanija i sticanje povjerenja svojih kupaca i klijenata (31%).

Klimatske mjere koje kompanije planiraju poduzeti

Postoje brojne mjere koje preduzeća mogu poduzeti da smanje svoje emisije ugljika. Međutim, ne postoji jedinstvena strategija za sve jer se kompanije u različitim industrijama suočavaju sa različitim izazovima. Većina finansijskih direktora (58%) smanjuje ili planira smanjenje internih emisija kroz inkrementalne promjene. Također, 36% učesnika u istraživanju ima za cilj razviti nove klimatski prihvatljive proizvode i usluge kako bi ispunili svoje ciljeve smanjenja ugljika i stoga iskoristili mogućnosti rasta zbog velike potražnje za ovim proizvodima.

Je li Vam ovo bilo korisno