Uvid

Digitalni rezultati: vrijednost, ljudi, efikasnost i brz odgovor na promjene

2022 Central Europe CFO istraživanje

Danas je digitalna transformacija mnogo više od obične tehnološke strategije: to je poslovna strategija koja brzo postaje sve važnija za dugoročni uspjeh.

Danas je digitalna transformacija mnogo više od obične tehnološke strategije: to je poslovna strategija koja brzo postaje sve važnija za dugoročni uspjeh. Kao rezultat toga, neuspjeh da se poduzmu naredni koraci na putu digitalne transformacije može izazvati da kompanije postanu manje konkurentne, izgube tržišni udio i na kraju postanu irelevantne.

Finansijski direktor često ima ključnu ulogu u digitalnoj transformaciji kao spona između tehnoloških i strateških lidera kako bi se osigurala najefikasnija alokacija investicija i kapitala. To ne znači samo da se osigura da finansijske funkcije imaju odgovarajući nivo automatizacije kako bi efikasnije upravljali svojim troškovima. To također znači ulaganje na nivou preduzeća u cloud, robotsku automatizaciju procesa, analitiku podataka i rješenja umjetne inteligencije koja pretvaraju podatke u vrijedne informacije kako bi se omogućilo preduzeću da odluke donosi brzo i precizno.

Transformacija na ovoj skali je kompleksna i zahtjevna, postavlja izazove i često nameće usvajanje novih vještina koje omogućavaju finansijskim direktorima da imaju veću i kreativnu i stratešku ulogu u svojim preduzećima.

Ovo je kontekst u kojem smo objavili ovaj dodatak ovogodišnjem izvještaju finansijskog direktora Deloitte Central Europe (CE). Vjerujemo da ovaj dodatak, uz glavni izvještaj i sestrinski dodatak o odgovoru na klimatske promjene, donosi potpuniju sliku nego ikada prije o stvarnosti i izazovima sa kojima se svakodnevno suočava skoro 600 finansijskih direktora u 15 zemalja centralne Evrope.

Finansijska transformacija: šta to zapravo znači

Obzirom na to da mnoga preduzeća prolaze kroz brze promjene, rukovodioci traže finansiranje i omogućavanje tehnologija koje će pomoći u pružanju uvida u poslovanje, automatiziranju podrške odlučivanju i pokretanju naprednih mogućnosti. Uzimajući u obzir da automatizacija može značajno poboljšati upravljanje troškovima, dajući finansijskim organizacijama priliku da ponovo procijene kako su organizirane, nije iznenađujuće saznati da 44% finansijskih direktora u region vidi digitalnu transformaciju kao sinonim za automatizaciju.

Transformacija finansijske funkcije: razlozi zašto

Budući da je digitalna transformacija ključna za dugoročni poslovni uspjeh, ona postaje temeljni dio poslovne strategije u odnosu na tehnološku strategiju. Trećina ispitanika potvrdila je da je strategija glavni razlog za implementaciju digitalne transformacije u njihovoj finansijskoj organizaciji. Ušteda novca (21%) i smanjenje procenta greške (20%) smatraju se umjereno važnim.

Svijetli izgledi za progresivnu promjenu

Uspješna transformacija zahtijeva organizacijski fokus, kvalifikovanu radnu snagu i dugoročnu posvećenost implementaciji. Rezultati istraživanja otkrivaju da, dok 46% finansijskih direktora trenutno provodi promjene u svojim organizacijama, njih 19% je još u fazi planiranja, a gotovo isti procenat (20%) je već implementirao promjene.

Najveće prednosti digitalne transformacije

Posljednjih godina, uloga finansijskog direktora se transformiše iz uloge računovođe u ulogu strateškog savjetnika. Za 40% ispitanih finansijskih direktora smanjenje vremena je najvažnija prednost digitalne transformacije finansijske funkcije za njihove organizacije.

Transformacija: ključne oblasti utjecaja

Računovodstvena oblast je daleko odmakla od pukog knjigovodstva i platnog spiska za preduzeća koja razmišljaju o budućnosti te zauzima sve važniju stratešku ulogu. Iako mnogi vjeruju da računovodstvo ima sumornu budućnost u digitalnom svijetu, tehnologije poput upravljanja podacima na cloudu, automatizacije procesa i napredna analitika zapravo će osnažiti računovodstvene procese. Na pitanje o oblastima na koje digitalna transformacija najviše utječe, 30% finansijskih direktora stavlja računovodstvo na vrh liste, zatim planiranje i analizu (25%), kontroling (23%) i izvještavanje (18%).

Odgovor na promjene u organizacijskom talent modelu

Tehnologija obećava nove mogućnosti, zahtijevajući od financijskih timova da se unaprijede jer automatizacija finansijskih procesa mijenja poslove u cijeloj finansijskoj funkciji. Otprilike polovina (51%) ispitanih finansijskih direktora izjavila je da će u narednih šest mjeseci njihove organizacije ulagati u prekvalifikaciju ili obuku njihovih timova kako bi uskladili njihove vještine sa potrebom implementacije novih tehnologija.

Je li Vam ovo bilo korisno