Uvid

Komisija za izbor najboljeg finansijskog direktora Bosne i Hercegovine

Darko Lakić
Deloitte BiH
Menadžer
Odjel za finansijsko savjetovanje

Tamir Mostarac
EBRD
Vice Chair, EBRD Staff Council
 

Maid Jabandžić
MADI d.o.o.
CEO
 

Prof. Dr. Jelena Poljašević
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
Vanredni profesor
 

Prof. Dr. Jasmina Selimović
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Dekanesa
 

Je li Vam ovo bilo korisno