Uvid

Komisija za izbor najboljeg finansijskog direktora Bosne i Hercegovine

Prof. Dr. Jasmina Selimović

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Dekanesa
 

Tamir Mostarac

EBRD
Associate Director, Senior Banker
 

Suzana Sikimić

NELT d.o.o.
Finance Manager B&H, Montenegro, North Macedonia and Albania
 

Miloš Grujić

Udruženje ekonomista SWOT
Doktor ekonomskih nauka
 

Belma Istenić

Direktorica u odjelu za reviziju
Deloitte BiH

Je li Vam ovo bilo korisno