The finance workforce in a digital world

Perspektive

Finansijska radna snaga u digitalnom svijetu

Priprema za modernizaciju radne snage u sektoru finansija

Tehnologija koja postaje dijelom sektora finansija mijenja šta i kako ljudi rade, često u znatnoj mjeri. Međutim, to ne podrazumijeva sveobuhvatne promjene u radnoj snazi. Finansijski direktori trebaju uskladiti današnje talente u sektoru finansija sa budućim tehnologijama, te zadržati uposlenike koji postupaju u skladu sa osnovnim finansijskim i regulatornim zahtjevima društva. Nije riječ o jednostavnom poduhvatu, ali oni koji u njemu uspiju imat će ogrome koristi.

The finance workforce in a digital world
Pogledajte više na (Deloitte US.Com > The finance workforce in a digital world
The Crunch time series for CFOs (Deloitte US)
The Crunch time series for CFOs (Deloitte US)
Je li Vam ovo bilo korisno