Događanja

Drugu godinu zaredom Bosna i Hercegovina se pridružuje obilježavanju Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama

12. - 18. novembar 2020. godine

Vođeni željom za podizanjem svijesti o važnosti borbe protiv finansijskog kriminala i prevare, 12., 17. i 18. novembra 2020. godine, Deloitte BiH , u saradnji sa brojnim partnerima, će održati tri događaja u sklopu kojih će, uz aktivnu saradnju sa eminentnim stručnjacima i partnerima iz različitih područja otvoriti dijalog na teme:

 • uloga javnih revizija u otkrivanju prevara, važnosti nivoa transparentnosti, korporativnog upravljanja i uloge javnih revizora u djelovanju javnih preduzeća,
 • važnost i budućnost cyber sigurnosti u našoj državi,
 • te uticaj korupcije na buduće liderice i lidere Bosne i Hercegovine – mlade.  

„Ova inicijativa je samo jedna u nizu od naših aktivnosti kojima želimo uraditi upravo to, napraviti pozitivan uticaj u našem društvu, u našoj zajednici,“ – navodi Sabina Softić, odgovorna partnerica za usluge revizije za Južno centralnu Evropu i voditeljica Deloitteovog ureda u Bosni i Hercegovini i voditeljica prošlogodišnje inicijative.

Partneri i učesnici događaja uz Deloitte BiH, su Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Evropska Investiciona Banka (EIB), USAID, Centri civilnih inicijativa (CCI), EU Ured u Bosni i Hercegovini, Ekonomski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), Transparency International, Međunarodni Monetarni Fond (MMF), Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP), Parlamentarna skupština BiH, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH, Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju Brčko distrikta i drugi.

Nacrt dnevnog reda za svaki događaj, uz linkove za registraciju, navedeni su u nastavku**.

** organizator zadržava pravo izmjene dnevnog reda

Događaj za studente

Mladi lideri: Poduzimanje sljedećih koraka u podizanju svijesti o korupciji sa sljedećom generacijom

> Registrujte se na Studentski događaj ovdje.

Dnevni red:

10:00 – 10:20: Uvodne riječi međunarodnih tijela i koordinatora Inicijative

 • Ambasador Matt Field, Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini

10:20 – 10:50: Prezentacija: Finansijska forenzika, forenzičko računovodstvo i finansijske malverzacije

 • Vedran Arnautović - Menadžer u odjelu finansijskog savjetovanja, Deloitte BiH

10:50 – 11:00: Prezentacija: Uvod u borbu protiv prevare i korupcije, uključivanje uloge američkog višeg savjetnika za borbu protiv korupcije

 • Erik Larson - Viši savjetnik za borbu protiv korupcije u sklopu Vlade Kantona Sarajevo - Ured  za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS

11:00 – 12:00: Prezentacija: Ličnost, kriminalno ponašanje - prevare i korupcija

 • Dr. Erduan Kafedžić - Šef ureda - Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS

12:00 – 12:10: Pauza

12:10 – 12:30: Prezentacija Deloitteove studentske ankete na temu korupcije

 • Emir Kurtić – Prodekan za studentska i normativna pitanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

12:30 – 13-50: Virtualna panel diskusija – Mladi i korupcija: kako unaprijediti status quote?
Moderator:

 • Ismail Šehić - Direktor, Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (BRAVO)

Govornici:

 • Prof. Dr. Radomir Božić – Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (Pale)
 • Prof. dr. Elmedin Muratbegović - Katedra za kriminologiju, FKKSS Univerzitet u Sarajevu i Direktor, Centar za istaživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC)
 • Ivana Korajlić - Izvršna Direktorica, Transparency International Bosna i Hercegovina
 • Elmerina Ahmetaj Hrelja - Menadžerica projekta-Ekspertica za antikorupciju, Sekretarijat Regionalne antikorupcijske incijative (RAI)
 • Dr. Vera Radeva - Analitičar za politike, Odjel Jugoistočne Evrope, Sekretarijat za globalne odnose, OECD
 • Dragan Vujanović - Program menadžer, Vaša prava BiH; Koordinator FB portala “Pravo na pravdu”

13:50 – 14:00: Zaključak

 • Vedran Arnautović, Menadžer u odjelu finansijskog savjetovanja u Deloitte BiH

Centralni događaj

> Registrujte se na Centralni događaj ovdje.

09:00 – 09:30: Uvodne riječi međunarodnih tijela i koordinatora Inicijative

 • Ambasador Eric Nelson, Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini
 • Ambasador Matt Field, Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini
 • Sabina Softić, Odgovorna partnerica za usluge revizije za Južno centralnu Evropu i voditeljica Deloitteovog ureda u BiH

09:30 – 09:40: Prezentacija: Korporativno upravljanje, odgovornost i transparentnost – Evropski trendovi i perspective

 • Dr. Arno Probst - Voditelj Centra za korporativno upravljanje, Deloitte DCE

09:40 – 11:10: Prezentacija i panel: Javna preduzeća - nivo transparentnosti, korporativno upravljanje i uloga revizora

Istraživanja i javno dostupni podaci u proteklih nekoliko godina pokazuju da mnogim javnim preduzećima još uvijek nedostaje odgovarajući nivo transparentnosti, te da postoji velika praznina u korporativnom upravljanju u odnosu na najbolje prakse. Revizije finansija i usklađenosti pokazuju ograničen napredak u pogledu adresiranih stavki, a mnoga pitanja se prenose u buduća razdoblja koja jasno ukazuju na nedostatak odgovornosti. S druge strane, javna preduzeća i dalje predstavljaju značajan dio bh. ekonomije i njihovo efikasno upravljanje bit će važni stubovi oporavka iz trenutne situacije (COVID-19). Neke od tema o kojima će se razgovarati tokom ovog virtuelnog okruglog stola su: kako možemo izvještavanje učiniti transparentnijim, kakve izvještaje zahtijevaju interesne skupine, koje su glavne prepreke u poboljšanju korporativnog upravljanja, te najbolje prakse viđene u razvijenim zemljama.

Uvodna prezentacija– 20 minuta

 • Bobana Čegar - Ekonomista, Kancelarija rezidentnog predstavnika za BiH, MMF

Panel – 70 minuta

Moderator:

 • Bobana Čegar - Ekonomista, Kancelarija rezidentnog predstavnika za BiH, MMF

Panelisti:

 • Emanuel Salinas - šef ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru
 • Srđan Blagovčanin - Predsjedavajući Upravnog odbora, Transparency International BiH
 • Muamer Mulahasanović - Koordinator projekta za jačanje integriteta u javnim preduzećima, UNDP
 • Pavle Djurić - Glavni savjetnik u timu za pravnu tranziciju, EBRD
  dr.sci Adis Arapović - Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Član Parlamentarne komisije za reviziju 
 • dr.sci Adis Arapović - Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Član Parlamentarne komisije za reviziju
 • Sandrine Friscia, Predstavnica Ureda Europske investicione banke (EIB) za BiH i Crnu Goru
 • Dr. Aziz Šunje - Profesor, Ekonomski Fakultet Univerziteta u Sarajevu

11:10 – 11:30: Pauza

11:30 – 11:50: Prezentacija rezultata studentske ankete

 • Emir Kurtić – Prodekan za studentska i normativna pitanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

11:50 – 12:10: Prezentacija - Projekat IPA 2017 "Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“, Visoko sudsko i tužilačko viijeće Bosne i Hercegovine

 • Velimir Rašević - Ekonomski savjetnik, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

12:10 – 12:40: Prezentacija - Integrirane istrage i pristup „cijelog društva“ u borbi protiv prijevara i korupcije

 • Erik Larson, Viši savjetnik za borbu protiv korupcije u sklopu Vlade Kantona Sarajevo - Ured  za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kanton Sarajevo

12:40 - 13:00: Pauza

13:00 – 14:30: Panel: Uloga javnih revizora u otkrivanju prevara i korupcije - da li smo spremni za izazov 2020/21

Uloga javne revizije je uvijek bila jedan od najvažnijih stubova u prepoznavanju i sprečavanju prevara i korupcije u javnim institucijama i preduzećima. U slučaju makroekonomskih izazova u društvu ili tržištima (poput pandemije COVID-19), ova uloga postaje značajnija. Ostaje pitanje da li smo spremni da se adekvatno pripremimo za suočavanje sa izazovima 2020/21., imamo li adekvatnu regulativu, da li relevantne interesne grupe adresiraju izvještaje (Tužilaštvo i Parlamenti), koliki je nivo odgovornosti, te koje su najbolje prakse iz razvijenijih ekonomija.

Uvodne prezentacije:  - 20 minuta 

Prezentacija: Unapređenje rezultata javne revizije u BiH

 • Jasmila Pašić - Projekt menadžer, Centri civilnih inicijativa (CCI)

Prezentacija: Značaj audit metodoligije i softvera u prepoznavanju i sprječavanju prevara i korupcije;

 • Adnan Bahtanović - Viši menadžer u odjelu revizije, Deloitte Južno evropska regija

Panel - 70 minuta

Moderator:

 • Manuela Naessl – Direktorica ureda, Evropska banka za obnovu i razvoj za Bosnu i Hercegovinu

Panelisti:

 • Jasmin Pilica - Zamjenik generalnog revizora, Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
 • Predrag Kožul - Predsjedavajući komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
 • Dževad Nekić - Generalni revizor, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
 • Ivana Gavrić - Revizor za reviziju učinka, Ured za reviziju Brčko distrikta
 • Sabina Sarajlija - Glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo
 • Sanela Paripović – Voditeljica Komponente 1, USAID-ov projekt Pravosuđe protiv korupcije

14:30 - 14:40: Završne riječi

Cyber sigurnost i Bosna i Hercegovina: naredni koraci

> Registrujte se na događaj na temu cyber sigurnosti ovdje.

14:00 – 14:30: Uvodne riječi međunarodnih tijela i koordinatora Inicijative

 • Muhamed Semić - Voditelj odjela za konsalting i savjetovanje povezano s upravljanjem rizicima, Deloitte Bosna i Hercegovina
 • Sanja Ćatibović - Službenica za nacionalne programe, Odjeljenje za sigurnosnu saradnju, OSCE

14:30 – 15:00: Prezentacija: Uvodna prezentacija o cyber trendovima u BiH / regiji + Pitanja i odgovori

 • Brittany Manley - Istraživačica operacija kibernetičke sigurnosti, CERT Odjel Instituta za Softversko Inženjerstvo

15:00 – 16:10: Virtuelna panel diskusija: Specifična rješenja za odgovor na cyber izazove u BiH

Moderatori:

 • Muhamed Semić - Voditelj odjela za konsalting i savjetovanje povezano s upravljanjem rizicima, Deloitte Bosna i Hercegovina
 • Sanja Ćatibović - Službenica za nacionalne programe, Odjeljenje za sigurnosnu saradnju, OSCE

Učesnici:

 • Relevantni predstavnici javnog sektora angažirani u sferi cyber sigurnosti
 • Vladica Babić - Pomoćnik direktora u Sektoru za prevenciju korupcije, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije 
 • Predrag Puharić - CISO na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Predsjednik skupštine Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu
 • Jasmin Heljić, MA - Stručni saradnik za razvoj i održavanje poslovnih aplikacija, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Sektor za IKT
 • Brittany Manley - Istraživačica operacija kibernetičke sigurnosti, CERT Odjel Instituta za Softversko Inženjerstvo
 • Olivije Zimonja - Predstavnik Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet, Uprava kriminalističke policije -Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

16:10 -16:20: Zaključak

Emir Ibišević, direktor Deloitte Advisory Services d.o.o. i ovogodišnji lider inicijative Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama u BiH ističe: „Smatramo da izazovi koji se vežu uz korupciju, prevare i finansijski kriminal predstavljaju veliki izazov i za najrazvijenije zemlje svijeta. Vjerujemo da korak naprijed nije lak, ali da zajedničkim djelovanjem možemo osnažiti relevantne interesne grupe da što kvalitetnije pristupe rješavanju izazova u budućnosti.“

„Vođeni tim informacijama i prošlogodišnjim uspjehom, optimistični smo da ćemo kroz ovogodišnji sadržaj u virtuelnom okruženju, prilagođen trenutnoj epidemiološkoj situaciji, podstaći učesnice i učesnike da zajednički prepoznamo koju ulogu imamo u doprinosu održivom razvoju naše zemlje, te da ćemo se zajedno kroz lične primjere, najbolje prakse i kvalitetnu diskusiju edukovati o složenosti problema prevare, korupcije i finansijskog kriminala,“ dodao je Ibišević.

Korupcija je problem koji zadire u svaki segment društvenog života, ostavljajući ogromne posljedice na ekonomiju jedne države. U želji da prekinemo taj negativan trend i uključimo mlade u tokove političkih procesa, u suradnji s partnerskim fakultetima i organizacijama – Ekonomski Fakultet Univerziteta u Sarajevu, Ekonomski Fakultet Univerziteta u Banja Luci, Ekonomski Fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravni Fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo School of Science and Technology (SSST), International Burch University (IBU), Institut za razvoj mladih KULT, Univerzitet u Bihaću, International University of Sarajevo, Centar za Promociju Civilnog Društva (CPCD), Homework Hub, SPARK Education Centar, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Zenici, AIESEC Bosna i Hercegovina, Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (BRAVO) is non-profit and non-governmental organization – i ove ćemo godine provesti regionalno istraživanje studenata o korupciji i njezinu suzbijanju pod nazivom 'Percepcija prijevare i korupcije i kriteriji za utvrđivanje (anti) koruptivnog ponašanja studenata u BiH', te ćemo rezultate istraživanja objaviti u sklopu ovogodišnjeg Programa.

Ono što je bitno u ovom trenutku napomenuti je da brineći za zdravlje svih sudionika, te poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke na snazi, svi događaji planirani u sklopu ovogodišnje Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama će biti održani u virtuelnom okruženju.

ACFE – Osnivač Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama

Međunarodnu sedmicu podizanja svijesti o prevarama (eng. „International Fraud Awareness Week”) pokrenulo je Udruženje ovlaštenih istraživača prevare (Association of Certified Fraud Examiners) 2000. godine i od tada su se stotine organizacija širom svijeta priključile inicijativi, a sve u cilju podizanja svijesti o nužnosti borbe protiv prevare i korupcije.