Forensic Dispute Services in Central Europe

Usluge

Usluge u slučaju spora  

Deloitte Srednja Evropa  

Deloitteov Odjel za forenziku sarađuje s preduzećima i njihovim pravnim savjetnicima na svim vrstama sporova (nacionalnim i međunarodnim), u različitim područjima zakonodavne nadležnosti i u širokom spektru industrija. Na temelju procjena naših vještaka, finansijske analize, određivanje iznosa štete te sposobnosti pronalaska dokaza, možemo osigurati pružanje usluga tokom takozvanog „životnog vijeka spora”.

Naše usluge vještačenja ključni su dio spora, a kvantum (odnosno pitanje „koliko”) u srži je svakog spora, bio on parnični spor ili nacionalna/međunarodna arbitraža. Naše usluge vještačenja obuhvataju pripremu izvještaja za sud i/ili arbitražni sud, izradu plana procjene ekonomske srži predmeta spora, a koja često podrazumijeva kvantifikaciju gubitka i štete te izlaganje dokaza u prilogu tome, kao i usmeno svjedočenje pred sudom i/ili arbitražnim sudom.

Deloitteovi stručnjaci djeluju i u ulozi vještaka koje imenuje sud kako bi izradili zaseban stručni izvještaj na temelju zahtjeva suprotstavljenih strana.

Nadalje, možemo pružiti pomoć prije početka službenog postupka; na primjer, pružanjem računovodstvenog pogleda na stvarnu uspješnost jedne stranke s obzirom na ugovorne uslove. Možemo pružiti savjete prije početka parnice u pogledu izvjesnih područja kvantuma, mehanizama i osnovanosti moguće štete, zahtjeva koji se odnose na dokaze na kojima se temelji predmet i tako dalje. Predmetna se usluga može nazvati i „zahtjev za dubinsko snimanje”, koja može biti osobito vrijedna za pružatelje sredstava za sporove trećih strana.

Nadalje, nudimo usluge stručnog mišljenja u alternativnom postupku rješavanja spora, koji ne obuhvata službene sudske postupke, uglavnom u rješavanju spora nakon spajanja i preuzimanja, u slučaju kada se kupac i prodavatelj ne mogu usaglasiti u pogledu usklađenja računa ili plaćanja na temelju rezultata.

Naši stručnjaci nude i konsultantsku stručnu pomoć (koja ne uključuje svjedočenje) prije zasebnih Pojedinačnih stručnjaka (koji mogu svjedočiti) ili istodobno, kako bi se ispitali dijelovi slučaja na načine koji nisu ograničeni obimom nezavisnog rada, koji klijenti često smatraju korisnim.

Blisko sarađujemo sa svojim timom za forenzičku tehnologiju koji je u mogućnosti izdvojiti podatke i uspostaviti strukturirani (baze podataka, poslovne sisteme itd.) i nestrukturirani (e-pošta, audiodatoteke itd.) skup podataka kako bi se pružila dokazna osnova zahtjeva te koji dubinski poznaje sve faze postupka elektroničke objave.

Vrste sporova na kojima smo radili:

 • sporovi na temelju ugovora
 • nacionalna arbitraža
 • međunarodna arbitraža
 • parničenje.

Usluge koje pružamo:

 • pomoć prije početka spora
 • savjeti za rješavanje sporova
 • izvještaji i svjedočenje vještaka
 • stručno mišljenje
 • stručnjaci koje imenuje sud
 • upravljanje grupnim tužbama i zahtjevima.

Vrste sporova na kojima uobičajeno radimo:

 • trgovinski sporovi
 • sporovi u pogledu zajedničkih pothvata
 • sporovi nakon spajanja i preuzimanja
 • porezni sporovi
 • sporovi u području tržišnog natjecanja
 • sporovi u području zaštite intelektualnog vlasništva
 • sporovi „Ulagač protiv države”
 • potraživanja od osiguranja.