The global framework for fighting financial crime

Uvid

Globalni okvir za borbu protiv finansijskog kriminala

Izvještaj koje su pripremili Institut za međunarodne finansije i Deloitte

Procjenjuje se da godišnji iznos opranog novca odgovara 2 – 5 % globalnog BDP-a, što je približno EUR 1.97 biliona godišnje. Razmjer tog problema i njegovi učinci su nemjerljivi, ali ne u pogledu želje za ulaganjem.

Istraži sadržaj

Industrija finansijskih usluga ulaže ogromne iznose novčanih sredstava za suzbijanje finansijskog kriminala. Međutim, razmjer problema i njegovi učinci su nemjerljivi, s obzirom na to da kriminalci stalno unaprjeđuju svoje sposobnosti za iskorištavanje postojećeg okvira za suzbijanje pranja novca. To je tako zbog toga što trenutni regulatorni okvir nije dovoljno djelotvoran da osnaži finansijske institucije za suzbijanje sve naprednijih mreža i alata dostupnih kriminalcima.

Na temelju razgovora s ključnim igračima iz finansijskih institucija i osobama zaduženima za provedbu zakona, kao i donositeljima politika i zakonodavcima, u izvještaju koji je Deloitte izradio u saradnji s Institutom za međunarodne finansije, Globalnom okviru za borbu protiv finansijskog kriminala, ispitano je sedam ključnih područja zakonodavstva o finansijskom kriminalu:

  1.  globalna poboljšanja sistema za upravljanje rizikom u području finansijskog kriminala
  2. osnaživanje javno-privatnog partnerstva
  3. poboljšanje dijeljenja informacija na prekograničnom i nacionalnom nivou
  4. poboljšanje upotrebe i kvalitete podataka
  5. reforma prijave sumnjivih aktivnosti
  6. ublažavanje nedosljedne ili neusklađene provedbe standarda o usklađenosti i smjernica u području finansijskog kriminala te osiguravanje zakonodavne jasnoće
  7. povećanje i poboljšanje upotrebe tehnologije za suzbijanje nezakonitog finansiranja.

U izvještaju je razloženo navedenih sedam područja te su pružene podrobne i ostvarive preporuke za dugoročnu sistemsku reformu. Njima se zajednički može ponuditi način za ublaživanje nezakonitih finansijskih tokova kombiniranjem zakonodavne reforme, međunarodne saradnje i pristupa koji se sve više oslanja na obavještajne podatke.

Je li Vam ovo bilo korisno