O nama

Naš tim

Njemački kutak

Na raspolaganju su Vam naši stručnjaci i saradnici koji su Vam svojim poznavanjem njemačkog jezika spremni pomoći pronaći odgovore na pitanja koja Vas muče, neovisno o kompleksnosti.

Sabina Softić

Partnerica u Odjelu revizije

Sabina ima veliko iskustvo na poslovima revizije i računovodstvenog savjetovanja subjekata iz javnog sektora, izvještavanja po MSFI-jevima, provjere finansijske, porezne i regulatorne usklađenosti u raznim privrednim sektorima, uključujući bankarski sektor, sektor osiguranja, leasing-društva, trgovinu na malo i veliko, transport, energetiku i proizvodnju.

Odgovorna je za usluge revizije nekih od najvećih lokalnih i multinacionalnih korporacija u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji.
Rukovodi poslovima dubinskog snimanja, nezavisnim uvidima u poslovanje te pomaže projektima u sklopu korporativnih finansija. Ima veliko iskustvo u radu s klijentima iz njemačkog govornog područja (Austrije, Njemačke i Švicarske). Odlikuju je iznimne sposobnosti općeg upravljanja, poslovnog planiranja i implementacije, razvoja/vođenja kadrova, kao i upravljanja finansijskim resursima te smanjenja troškova, internim kontrolama te podizanju radne produktivnosti/efikasnosti. Sabina posjeduje izvrsne komunikacijske, predavačke i govorničke vještine.

Kontakt

Sabina Softić
Partnerica u Odjelu revizije
+387 (0) 33 277 560
ssoftic@deloittece.com

Emir Ibišević

Menadžer

Emir je menadžer u poresko-pravnom odjelu u Deloitte Advisory Services u Sarajevu koji se pridružio timu u martu 2014.godine. Prije toga je preko sedam godina sticao iskustvo u PwC-u.

On je savjetnik velikom broju lokalnih i internacionalnih klijenata u vezi sa raznovrsnim poreznim i pravnim pitanjima. Emir je stekao ekspertno znanje iz oblasti direktnih i indirektnih poreza, kao i pravnih pitanja od interesa kompanijama koje posluju na teritoriji BiH. Oblast uže specijalizacije uključuje porezno struktuiranje/ planiranje, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, akcize, transferne cijene, due diligence projekte i porezne revizije.

Emir je predavač na seminarima za računovođe, revizore i ostalo osoblja zaposleno u finansijama.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevo, On je stekao status članstva u Association of Chartered Certfied Accountants – ACCA.

Emir tečno govori engleski jezik i posjeduje dobro poznavanje njemačkog jezika.

Kontakt

Emir Ibišević
Menadžer u poresko-pravnom odjelu
+387 (0) 33 277 560
eibisevic@deloittece.com

Haris Jašarević

Viši konsultant u Odjelu poreznog i pravnog savjetovanja

Haris je viši konsultant koji radi u sarajevskom Odjelu poreznog i pravnog savjetovanja. Svoju profesionalnu karijeru započeo je priključivši se Deloitteu u aprilu 2010. godine. Za vrijeme svog trogodišnjeg staža u Deloitteu sudjelovao je u pružanju poreznih i pravnih usluga, te na poslovima dubinskog snimanja za brojne lokalne i međunarodne klijente. Svoje iskustvo stalno nadograđuje radeći na pripremi poreznih i pravnih savjeta za klijente iz raznih sektora u sklopu Odjela za porezno i pravno savjetovanje.

Klijenti: Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina, Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar, Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Intesa Sanpaolo Banka d.d. Sarajevo, UniCredit Bank d.d. Mostar, UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo, Roughton Ltd., British Telecom, Sisecam Group, Novonordisk, Hoffman la Roche, AstraZeneca, WSK, Mann+Hummel, Luk Oil, Cortefiel S.A., Caina-Longbranch, Gehrlicher AG, Junker Engineering i mnogi drugi.

Kontakt

Haris Jašarević
Viši konsultant u Odjelu poreznog i pravnog savjetovanja
+387 (0) 33 277 560
hjasarevic@deloittece.com

Samir Hadžić

Viši konsultant u poresko-pravnom odjelu

Samir je trenutno zaposlen kao viši konsultant u poresko-pravnom odjelu Deloitte Sarajevo, kom se pridružio 2013. godine.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je u avgustu 2005. godine kao carinski inspektor u Upravi za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH). 2007. godine je postao stručni saradnik u Sektoru za poreze u Središnjem uredu UIO BiH, gdje je stekao znatno iskustvo u oblasti PDV.
Tokom rada u UIO BiH, Samir je bio član Radne grupe za izmjenu Zakona o PDV.

Tokom rada u Deloitte, Samir je bio uključen u razne aktivnosti koje su se prevashodno odnosile na savjetovanje iz oblasti indirektnih poslova, due dilligence angažmane i pripremu poreskih mišljenja.

Samir tečno govori njemački i engleski jezik.

Kontakt

Samir Hadžić
Viši konsultant u poresko-pravnom odjelu
+387 (0) 33 277 560
shadzic@deloitteCE.com

Je li Vam ovo bilo korisno