DIGI-B-CUBE: digitalne inovacije u oblasti medicinske dijagnostike

Novosti

DIGI-B-CUBE: digitalne inovacije u oblasti medicinske dijagnostike

Poziv za dostavu projektnih prijedloga

Poreske novosti, maj 2020.

U okviru Programa EU za istraživanje i inovacije Horizon 2020 otvoren je Poziv za podnošenje prijedloga projekata DIGI-B-CUBE.

DIGI-B-CUBE projekat podržava aktivnosti koje su fokusirane na integrisanje digitalnih inovacija i novih tehnologija u oblasti medicinske dijagnostike i povezanih lanaca vrijednosti. Mala i srednja preduzeća (uključujući nove start-up subjekte) koji posluju u sektoru zdravstva, medicine, biotehnologije, biofarmacije, informacionih tehnologija ili sličnih sektora (robotika, automatizacija, elektronika, nanotehnologija itd.) mogu aplicirati za finansiranje u vrijednosti do 60.000 eura putem DIGI-B-CUBE vaučer šeme.

Cilj poziva

Projekat ima za cilj usmjeriti finansijsku podršku ka inicijaciji i širenju međusektorske saradnje sa dugoročnim efektom na transfer tehnologije, sa ciljem razvoja inovacija, novih rješenja, kao i razvoja proizvoda i usluga u oblasti medicinske dijagnostike i povezanih lanaca vrijednosti.
  

Prihvatljivi podnosioci

Prihvatljivi podnosioci za finansiranje putem DIGI–B–CUBE vaučera su:

 • Mala i srednja preduzeća koja su osnovana u jednoj od zemalja članica EU, kao i pridruženoj zemlji programa H2020 (Bosna i Hercegovina)
 • Mala i srednja preduzeća (uključujući nove start-up subjekte) koji posluju u sektoru zdravstva, medicine, biotehnologije, biofarmacije, informacionih tehnologija ili sličnih sektora (robotika, automatizacija, elektronika, nanotehnologija itd.).

Prihvatljive prijave

U okviru DIGI-B-CUBE projekta, trenutno je moguće aplicirati za finansiranje putem sljedećih vaučera:

 • Vaučer za izradu prototipa
  • finansiranje do 20.000 eura po MSP-u i do 60.000 eura po projektu
  • sredstva za prototipiranje ili konceptualiziranje rješenja za digitalizaciju u medicinskoj dijagnostici i povezanim lancima vrijednosti
  • finansirati će se konzorciji koji se sastoje od najmanje dva MSP-a i maksimalno tri organizacije iz najmanje dva različita sektora
 • Vaučer za inovaciju prilagođenog rješenja
  • finansiranje do 50.000 eura po MSP-u i do 150.000 eura po projektu
  • sredstva za zajednički razvoj novog proizvoda / usluge na osnovu postojećeg provjerenog koncepta koji se bavi digitalizacijom u medicinskoj dijagnostici i srodnim lancima vrijednosti
  • finansirati će se konzorciji koji se sastoje od najmanje dva MSP-a iz najmanje dva različita sektora
 • Putni vaučer
  • finansiranje do 2.000 eura po vaučeru i do 6.000 eura po MSP-u
  • finansirati će se troškovi putovanja (prevoz, smještaj i naknade za događaje) koji su nastali zbog učestvovanja na DIGI-B-CUBE događajima

Više informacija o predmetnom pozivu kao i prateću dokumentaciju možete pronaći na linku https://digibcube.eu/open-calls/.

Rok za dostavu aplikacija je 29. juli 2020. godine.
 

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. sastavljanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, komunikacija s posredničkim tijelima itd.);
 • Pregled poštovanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.
   

Želite primati novosti o dostupnim grantovima, poticajima i fondovima:

Prijavite se

Je li Vam ovo bilo korisno