Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH

Novosti

Projekat povećanja produktivnosti zaposlenika na radnom mjestu

Poziv za dostavu projektnih prijedloga

Poreske novosti, april 2020.

Mreža regija Startup Europe Regions Network (SERN) raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava.

Sredstva se dodjeljuju u okviru programa Start at Best namijenjenog povećanju produktivnosti zaposlenika na radnom mjestu. Program omogućuje malim i srednjim preduzećima (MSP) finansiranje prijedloga za podršku novih pristupa inovacijama na radnom mjestu koji će u konačnici poboljšati poslovnu konkurentnost samog preduzeća.

Program je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima; pozivom će se podržati 30 preduzeća dodjeljivanjem bespovratnih sredstva maksimalnog iznosa od 7.500 eura po preduzeću za poboljšanje njihovog radnog mjesta, poticanje kreativnosti zaposlenika i sličnih aktivnosti.

Cilj poziva

Cilj programa Start at Best je promocija inovativnih inicijativa na radnom mjestu i primjera najbolje prakse uz aktivnu podršku šireg angažmana i učestvovanja u inovativnom procesu na radnom mjestu na nivou cijelog preduzeća ili pojedine organizacione jedinice.
 

Prihvatljivi podnosioci

Prihvatljivi podnosioci moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

 • Podnosioci zahtjeva moraju biti mikro, mala i srednja preduzeća ili preduzetnici / individualni trgovci
 • Poslovna aktivnost podnosioca je započeta najkasnije 2018. godine
 • Podnosioci zahtjeva se mogu prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Start at Best programa samo jednom. U slučaju podnošenja dvije ili više prijava, u razmatranje će se uzeti samo prva prijava.

Prihvatljive prijave

Projektni prijedlozi moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

 • Projekat se mora odnositi na najmanje jednu od sljedećih aktivnosti:
  • Poslovi, timovi i tehnologija
  • Organizacione strukture, upravljanje i procesi
  • Unapređenja i inovacije koje vode zaposlenici
  • Zajedničko vodstvo i glas zaposlenika
 • Projekat mora započeti između 2. marta. i 31. jula 2020. godine
 • Projekat mora imati maksimalno trajanje od 9 mjeseci
 • Bespovratna sredstva se neće dodjeljivati retroaktivno za već završene aktivnosti.

Više informacija o programu i načinu apliciranja je dostupno na https://startatbest.eu/open-calls/.

Rok za dostavu aplikacija je 3. juni 2020. godine.

Napomena: Poziv za finansiranje prijedloga projekata nije namijenjen podršci razvoju novih proizvoda ili usluga na tržištu.
   

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. sastavljanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, komunikacija s posredničkim tijelima itd.);
 • Pregled poštovanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.
   

Želite primati novosti o dostupnim grantovima, poticajima i fondovima:

Prijavite se

Je li Vam ovo bilo korisno