EU COSME: Podrška evropskim MSP da učestvuju u javnim nabavkama van EU

Novosti

EU COSME: Podrška evropskim MSP da učestvuju u javnim nabavkama van EU

Poziv za dostavu projektnih prijedloga

Grantovi, poticaji i fondovi

U okviru Programa EU COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) 2014-2020 otvoren je poziv za dostavljanje projektnih prijedloga “Podrška evropskim malim i srednjim preduzećima da učestvuju u javnim nabavkama van EU”.
  

Cilj poziva

Opšti cilj Poziva je poboljšati pristup malih i srednjih preduzeća (MSP) javnim nabavkama u zemljama koje nisu članice Evropske unije a sa kojima je EU potpisala bilateralni ili multilateralni sporazum o javnim nabavkama.

Prihvatljive aktivnosti

Ovom akcijom će se sufinansirati aktivnosti poslovnih organizacija koje podržavaju internacionalizaciju MSP-a i učešće u javnim nabavkama, a samim tim će ovim organizacijama omogućiti razvijanje kapaciteta za pomoć MSP. Na taj način organizacije će moći da distribuiraju stečene informacije u odgovarajućem formatu malim i srednjim preduzećima i da ih podrže u procesu nadmetanja izvan EU, uključujući sve aspekte koje podrazumijeva, kao što je izgradnja konzorcija.

Aktivnosti će se sprovoditi u dvije faze:

  • Pripremna faza, u kojoj će se od svakog finansiranog konzorcijuma tražiti da razvije strategiju internacionalizacije i plan njenog sprovođenja, na osnovu odabranih država članica EU i trećih zemalja, i
  • Faza implementacije, u kojoj će svaki konzorcijum primjenjivati strategiju internacionalizacije, prikupljati podatke, promovisati projekat i distribuirati rezultate.

Prihvatljivi podnosioci

Na poziv se mogu prijaviti pravna lica, javne institucije i neprofitne organizacije, univerziteti, obrazovne institucije i istraživački centri, uz formiran konzorcijum.

Konzorcijum treba da bude sastavljen od najmanje tri pravna lica iz najmanje tri različite države članice EU ili zemlje učesnice Programa EU COSME. (Bosna i Hercegovina je zemlja učesnica programa EU COSME). Najmanje dva partnera konzorcijuma moraju biti iz država članica EU.

Ukupan budžet poziva iznosi 2.000.000 EUR, a maksimalni grant po projektu iznosi 400.000 EUR.

Više informacija o programu i načinu apliciranja je dostupno na https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppout-2020-2-03-public-procurement-outside-eu.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 15. septembar 2020. godine do 17:00.
  

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

  • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Savjetovanje i koordinaciju prilikom sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava;
  • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. sastavljanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, komunikacija s posredničkim tijelima itd.);
  • Pregled poštovanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Želite primati novosti o dostupnim grantovima, poticajima i fondovima:

Prijavite se

Je li Vam ovo bilo korisno