Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH

Novosti

Poziv Ambasade Republike Bugarske u BiH

Poziv za dostavu projektnih prijedloga

Poreske novosti, maj 2020.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Bugarske posredstvom Ambasade Republike Bugarske u BiH otvorilo je poziv za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava.

Maksimalan iznos budžeta po projektu je 50.000 KM, a minimalan 5.000 KM.
 

Cilj poziva

Cilj poziva je poboljšati pristup obrazovanju kroz savremeni obrazovni proces i/ili unaprijediti infrastrukturu u obrazovanju kroz poboljšanje uslova učenja i izvođenja nastave; osigurati bolju zdravstvenu zaštitu i bolji pristup zdravstvenim uslugama i/ili poboljšati infrastrukturu u zdravstvu.
  

Prihvatljivi podnosioci

Poziv je otvoren za sljedeće subjekte:
• Sva pravna lica u BiH
• Međunarodne i lokalne nevladine organizacije
• Općine/gradovi i njihova udruženja
• Obrazovne, zdravstvene i socijalne institucije
• Međunarodne humanitarne organizacije.

Prihvatljive prijave

Prihvatljive projektne aktivnosti uključuju:

 • Aktivnosti koje doprinose jačanju institucija odgovornih za pružanje obrazovanja i zdravstvenih usluga:
  • Razvoj novih / unaprjeđenje postojećih modula obuke
  • Organizovanje i provođenje obuka za administrativno osoblje
  • Provođenje zajedničkih treninga o određenim temama sa stručnjacima iz bugarskih institucija u cilju razmjene dobre prakse i poboljšanja kvalifikacije zaposlenih u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama
  • Organizacija i provođenje seminara, foruma, konferencija
  • Aktivnosti provođenja multikulturalnog dijaloga i suzbijanju rasizma, ksenofobije, govora mržnje, diskriminacije i netolerancije u društvu
 • Aktivnosti vezane za poboljšanje stanja zgrada obrazovnih i zdravstvenih ustanova, uključujući mjere očuvanja i poboljšanja susjednih područja putem:
  • Nabavke opreme i materijala namijenjenih za sanaciju državne ili općinske imovine - škola, bolnica, domova zdravlja, vrtića, staračkih domova itd.

Za kompletnu dokumentaciju posjetite web stranicu https://www.mfa.bg/embassies/bosniaherzegovina/news/25162.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 10. juli 2020. godine.
  

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. sastavljanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, komunikacija s posredničkim tijelima itd.);
 • Pregled poštovanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.
   

Želite primati novosti o dostupnim grantovima, poticajima i fondovima:

Prijavite se

Je li Vam ovo bilo korisno