Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima američke agencije za međunarodni razvoj (USAID WHAM)

Novosti

Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima američke agencije za međunarodni razvoj (USAID WHAM)

Javni poziv za podršku putem bespovratnih sredstava

USAID WHAM pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentiranim malim i srednjim poduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog sektora.
WHAM finansira USAID, provodi IESC a u saradnji sa ENOVA. Projekat USAID WHAM počeo je u junu 2017, a završit će u junu 2022. godine.

U prvoj trogodišnjoj fazi planirani fond je 1,65 miliona američkih dolara (USD) koji, između ostalog, treba da podrži 165 kompanija, pomogne u zapošljavanju 1545 osoba, finansira obuke za 585 osoba i 43 certikacije. U drugoj dvogodišnjoj fazi, od juna 2020. do juna 2022. godine, planiran je fond od 1 milion USD, koji je namijenjen podršci novih 110 kompanija, otvaranju 840 novih radnih mjesta, te obučavanju 1400 osoba.

USAID WHAM poziva sve zainteresovane i kvalifikovane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge za podršku putem bespovratnih sredstava.
  

Cilj poziva: Objavljeni javni poziv je fokusiran na osposobljavanje radne snage.

WHAM je objavio javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za podršku trening centrima koji rade obuku malih i srednjih preduzeća iz sektora metala, drveta, tekstila/obuće ili IKT-a orijentisanih prema proširenju proizvodnih kapaciteta, dostizanju novih tržišta i otvaranja novih radnih mjesta.Cilj dodjele bespovratnih sredstava je rješavanje potreba za razvojem radne snage u širem smislu, podržavanjem privatnih i / ili javnih institucija, sektorskih udruga i institucija za osposobljavanje koje pokazuju jasan angažman i odgovor na zahtjeve za radnom snagom ciljanog sektora.
   

Ko može aplicirati?

  • Javne ili privatne organizacije za osposobljavanje, centri za stručno osposobljavanje, srednje tehničke i više škole;
  • Mala i srednja poduzeća (MSP) koja posluju u metalnim, drvnim, tekstilnim / obućarskim i ICT sektorima s osnovnom djelatnošću koja nije obuka, ali pružaju obuke u korist šireg sektora, a ne samo vlastite tvrtke. Postojeći centar za obuku mora pokazati kontinuitet tijekom proteklih godina, a ne biti privremena aktivnost za rješavanje trenutnih potreba po pitanju zapošljavanja u tvrtki. Moraju se predočiti dokazi o prošlim obukama u korist šireg sektora;
  • Obrazovne institucije, poput škola, sveučilišta i centara za obrazovanje odraslih;
  • Profitabilne organizacije, zavodi za obrazovanje i privatni obrazovni subjekti (druga i treća razina);
  • Nevladine organizacije (NVO), poslovna udruženja, privredne komore i razvojne agencije koje organiziraju treninge za svoja mala i srednja poduzeća u ciljanim sektorima.

Sve organizacije moraju biti registrirane prema zakonima BiH. 
   

Ciljani sektori

Putem Poziva će se posebno podržati prijedlozi za poslovna ulaganja u „produktivne sektore“, uključujući: poljoprivredu, energetiku, turizam, metalo-prerađivački sektor, drvno-prerađivački sektor i druge proizvodno-prerađivačke sektore, kao i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). 
  

Rok za dostavljanje aplikacija?

Rok za dostavljanje aplikacija: Do 11-12-2020.godine u 18:00 časova po lokalnom vremenu. 

Ukupni iznos potencijalnih dodijeljenih sredstava: USD 250.000

Procijenjeni broj dodijeljenih ugovora: 8

Maksimalni iznos po ugovoru: USD 70.000
  

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

  • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava;
  • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. sastavljanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, komunikacija s posredničkim tijelima itd.);
  • Pregled poštovanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.  

Želite primati novosti o dostupnim grantovima, poticajima i fondovima:

Prijavite se

Je li Vam ovo bilo korisno