Uvid

Globalni trendovi u upravljanju ljudskim potencijalima 2014.

Deloitteov izvještaj Globalni trendovi u upravljanju ljudskim potencijalima 2014. dosada je najobimnije istraživanje na temu upravljanja ljudskim potencijalima i donosi rezultate petnaestogodišnjeg istraživanja u kojem je sudjelovalo više od 2.500 poslovnih subjekata i rukovoditelja ljudskih resursa iz 90 zemalja širom svijeta.

Osnovni trendovi utvrđeni u Deloitteovom izvještaju mogu se podijeliti u tri glavne kategorije: vođenje i razvoj, privlačenje i zapošljavanje te transformiranje i reinženjering funkcije ljudskih resursa.

Vođenje i razvijanje

  • Razvijanje vođa na svim razinama: 86 posto poslovnih rukovoditelja ocijenilo je vodstvo važnim pitanjem, no tek je njih 13 posto izjavilo da su u razvoju globalnih rukovoditelja izvrsni, što je najveći raskorak utvrđen u ispitivanju.
  • Redefiniranje učenja u preduzeću: Preko dvije trećine (70 %) izvršnih direktora smatra nove metode učenja, poput besplatnih kurseva dostupnih putem Interneta ili mobilnog telefona, hitnim ili važnim, međutim, samo šest posto je izjavilo da su ovladali sadržajem i tehnologijama potrebnim za uspostavljanje on-line sistema učenja i poticanje svojih zaposlenika na učenje.
Lead and develop

Privlačenje i zapošljavanje

  • Prenatrpani radnik: Prevelik broj informacija i stalna povezanost sa sistemom kompanije, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, opterećuju radnike, potkopavaju njihovu produktivnost i smanjuju nivo angažiranosti. Više od trećine ispitanika uvrstilo je ovaj problem među pet glavnih prioriteta.
  • Društvene mreže: Unatoč tome što se većina ispitanih organizacija (62 %) u potrazi za radnom snagom oslanja na društvene mreže, kada je riječ o maksimalnoj iskorištenosti analitike u regrutiranju i popunjavanju radnih mjesta, više od polovice navodi da su tom segmentu slabi.
  • Zapošljavanje radnika 21. stoljeća: Radna će snaga do 2025. većinom biti sastavljena od pripadnika generacije milenijalaca, dok s druge strane 58 posto izvršnih rukovoditelja navodi da njihove kompanije nisu spremne privući i zadržati ovu skupinu. Osim toga, naveli su zabrinutost zbog nedostatnih kapaciteta u osmišljavanju programa za mlađu, stariju i višegeneracijsku radnu snagu.
  • Od raznolikosti ka uključivanju: Gotovo sve organizacije promiču raznolikost, međutim većina ih ne zna koje prednosti raznolika radna snaga doista donosi poslovanju. Jedna trećina kompanija uključenih u istraživanje navodi da je nespremna za ove izazove, a njih tek 20 posto tvrdi da su potpuno spremni.
Attract and engage

Transformirati i reinventirati

  • Ovladavanje gomilom podataka: Velika količina podataka zasigurno omogućuje odjelima za upravljanje ljudskim resursima informirano donošenje odluka o zaposlenicima, predviđanje uspješnosti radnika i napredno planiranje radne snage. S druge strane samo je sedam posto organizacija današnjice uvjereno u svoju sposobnost primjene podataka.
  • Utrka ka oblaku: Dvije trećine poslovnih rukovoditelja smatra da su tehnologije u upravljanju ljudskim resursima važne, pa ipak ih 56 posto izjavljuje da nemaju konačne planove u vezi sa sistemima za upravljanje ljudskim resursima.
Transform and reinvent
Je li Vam ovo bilo korisno