Usluge

Ljudski kapital

Iduća generacija poslovnih izazova nosi novi val izazova u području upravljanja ljudskim resursima, talentom, kao i same organizacije.

Trgovačka društva usmjeravaju se na globalni rast i razmjer, inovacije, stalne promjene regulative, a sada i na svijet u post-digitalnoj eri. Za vođe to znači višegeneracijsku, globalnu radnu snagu koja radi koristeći distribuirane mreže. Godine koje dolaze pružaju vođama neviđene prilike da utiču na uspješnost svojih organizacija i ljudi. Deloitte pruža nov način sagledavanja, korištenje istraživanja i analiza kao pomoć u strukturiranju i provođenju kritičnih programa ljudskog kapitala na temelju procesa upravljanja ljudskim resursima prema potrebama poslovanja sve do izrade inovativnih programa za upravljanje talentima, vodstvo i upravljanje promjenama. Kao jedna od vodećih globalnih konsultantskih kompanija za ljudski kapital, nudimo jedinstvenu kombinaciju stručnih znanja, vještina i iskustava u brojnim privrednim granama, u području poslovanja, ljudskih resursa, talenta, upotpunjenu analizom tehničkih znanja i iskustava.

Globalni trendovi u upravljanju ljudskim potencijalima 2014.

Deloitteov izvještaj Globalni trendovi u upravljanju ljudskim potencijalima 2014. dosada je najobimnije istraživanje na temu upravljanja ljudskim potencijalima i donosi rezultate petnaestogodišnjeg istraživanja u kojem je sudjelovalo više od 2.500 poslovnih subjekata i rukovoditelja ljudskih resursa iz 90 zemalja širom svijeta.