Ljudski kapital

Današnji poslovni izazovi pokrenuli su novi val određivanja prioriteta u području upravljanja ljudskim resursima, talentom, kao i onih same organizacije.

Perspektive

Deloitteove društvene mreže

Povežite se s nama preko LinkedIna, Facebooka, Twittera, YouTubea, Googlea+!

Novosti

Deloitte named a leader for business consulting globally by IDC

Read the press release to learn more.

Usluge

Ljudski kapital

Iduća generacija poslovnih izazova nosi novi val izazova u području upravljanja ljudskim resursima, talentom, kao i same organizacije.

Usluge

Organizacijska preobrazba i talent

Preobrazba poslovnih subjekata odvija se na mnoge načine: spajanjima, preuzimanjima, digitalizacijom, uvođenjem novih tehnologija, restrukturiranjem, promjenama regulative.

Usluge

Preobrazba ljudskih resursa

Organizacije koje se bave ljudskim resursima su kroz godine znatno uznapredovale u području smanjenja troškova i podizanja radne efektivnosti zahvaljujući doradi sistema i procesa za upravljanje ljudskim resursima...

Usluge

Aktuarske usluge, programi kompenzacija i analitika

Deloitteove usluge analize podataka pomažu rukovodiocima poslovnih organizacija donijeti informirane odluke o tome kao ostvariti veće prihode, upravljati rizicima i kapitalom, sniziti operativne troškove i strukturirati naknade i nagrade za rad imajući u vidu kritične poslovne, finansijske i osigurateljne izazove.

Usluge

Penzije i druge naknade

Deloitteove pravne usluge pomažu poslovnim subjektima u strateškom strukturiranju programa i smjernica u dijelu koji se odnosi na obavezne postupke te izradu pravne dokumentacije