Ljudski kapital

Današnji poslovni izazovi pokrenuli su novi val određivanja prioriteta u području upravljanja ljudskim resursima, talentom, kao i onih same organizacije.

Usluge

Ljudski kapital

Iduća generacija poslovnih izazova nosi novi val izazova u području upravljanja ljudskim resursima, talentom, kao i same organizacije.

Usluge

Aktuarske usluge, programi kompenzacija i analitika

Deloitteove usluge analize podataka pomažu rukovodiocima poslovnih organizacija donijeti informirane odluke o tome kao ostvariti veće prihode, upravljati rizicima i kapitalom, sniziti operativne troškove i strukturirati naknade i nagrade za rad imajući u vidu kritične poslovne, finansijske i osigurateljne izazove.

Usluge

Preobrazba ljudskih resursa

Organizacije koje se bave ljudskim resursima su kroz godine znatno uznapredovale u području smanjenja troškova i podizanja radne efektivnosti zahvaljujući doradi sistema i procesa za upravljanje ljudskim resursima...