Saopštenja za javnost

Poziv na podnošenje prijava za uvrštenje u Deloitteovu ljestvicu 50 najbrže rastućih tehnoloških kompanija Srednje Evrope

Deloitte i ove godine poziva sve tehnološke kompanije da se prijave na CE Fast 50, konkurs za uvrštenje na rang-ljestvicu 50 najbrže rastućih srednjoevropskih tehnoloških kompanija. Ovo ugledno regionalno takmičenje kompanija iz tehnološkog sektora ulazi u svoju jubilarnu 20. godinu ističući već etablirane, kao i nove kompanije.

Sarajevo, 23. maja 2019. – Deloitte je objavio otvaranje konkursa za uvrštenje u rang-ljestvicu pedeset najbrže rastućih tehnoloških kompanija u Srednjoj Evropi. Ovaj konkurs, koji Deloitte provodi 20 godina, obuhvata najbrže rastuće tehnološke kompanije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Estonije, Hrvatske, Kosova, Latvije, Litve, Mađarske, Moldavije, Poljske, Rumunije, Republike Sjeverne Makedonije, Slovenije, Slovačke i Srbije.

„Pored brojnih ograničenja, objektivnih i subjektivnih barijera u poslovanju, u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj kompanija koje predvode u inovacijama te unose disrupciju na bosanskohercegovačkom tržištu. Davanje podrške ovim kompanijama od ključne je važnosti za poslovnu zajednicu u cjelini i znatiželjno iščekujemo što će donijeti ovogodišnje izdanje takmičenja za uvrštenje u rang-ljestvicu 50 najbrže rastućih srednjoevropskih tehnoloških kompanija. Nadamo se da ćemo ponoviti uspjeh iz prošlih godina, te da ćemo i ove godine imati naše predstavnike na rang-ljestvici.“ rekla je Sabina Softić, partnerica i voditeljica ureda Deloittea.

Više o Deloitteovom konkursu

Deloitteov Fast 50 program u Srednjoj Evropi rangira 50 najbrže rastućih tehnoloških kompanija, bilo da se radi o javnom ili privatnom vlasništvu. Rangiranje se provodi na temelju prosječnog rasta koji je pojedina kompanija ostvarila u periodu od 4 godine. U obzir ulaze sve kompanije koje posluju u sljedećim (ili srodnim) industrijama: komunikacije, tehnologije zaštite okoliša, „fintech“, „hardware“, zdravstvo, farmaceutska industrija, mediji i industrija zabave te „software“. Za potrebe formiranja ljestvice za 2019. godinu, Deloitte će analizirati prihode koje su prijavljene kompanije ostvarile od 2015. do 2018. godine.

Kriteriji za uvrštavanje na ljestvicu

Konkurs se sastoji od 3 kategorije: 50 najbrže rastućih (CE Fast 50), Zvijezde u usponu i Velika petorka. te 2 nagrade: Najdisruptivnija inovacija i Društvena inovacija.

50 najbrže rastućih

Kako bi se kompanija kvalifikovala za uvrštenje u ljestvicu, mora ispuniti nekoliko kriterija:

  • u 2015., 2016. i 2017. godini godišnji prihodi kompanije moraju iznositi najmanje 50.000 eura, a u 2018. godini moraju biti veći od 100.000 eura
  • mora imati sjedište u nekoj od srednjoevropskih zemalja (Albanija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Estonija, Hrvatska, Latvija, Litva, Republika Sjeverna Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovenija, Slovačka ili Srbija),
  • mora se baviti razvojem ili proizvodnjom zaštićene tehnologije ili značajna kapitalna sredstva trošiti na istraživanje i razvoj,
  • u svojoj vlasničkoj strukturi ne smije imati ovisne subjekte u pretežitom vlasništvu strateških subjekata.

2. Zvijezde u usponu (Rising star)

Deloitte u kategoriju Zvijezda u usponu uvrštava „mlade“ kompanije s potencijalom rasta, koje posluju kraće od četiri godine, što je minimalni prag za ulazak u glavnu kategoriju. Kandidati za ovu kategoriju moraju poslovati najmanje tri godine i u svakoj od njih (2016. – 2018.) imati ostvaren godišnji prihod veći od 30.000 eura. U svemu drugome primjenjuju se isti kriteriji kao i za rang-ljestvicu pedeset najbrže rastućih.

3. Velika petorka

U kategoriju Velike petorke uvrštavaju se velike brzorastuće kompanije koje su u proteklom četverogodišnjem periodu ostvarile izvanredno visok rast. Kandidati moraju ispunjavati iste kriterije kao i oni za pedeset najbrže rastućih, osim visine godišnjih prihoda u posljednjoj promatranoj godini (2018.), koji za ovu kategoriju moraju biti viši od 25 miliona eura.

Najdistruptivnija inovacija

Nagrada za najdisruptivniju inovaciju (Most Disruptive Innovation, MDI) dodjeljuje se kao priznanje onoj kompaniji koja je razvila jedinstven i inovativan proizvod ili pruža usluge koje revolucionariziraju tržište. U ovoj kategoriji jednog pobjednika bira neovisna komisija.

Društvena inovacija

Nagrada za društvenu inovaciju (Social Impact, SI), koju ove godine dodjeljujemo po prvi put, odaje priznanje kompanijama koje su uspješno povezale digitalne proizvode i usluge s pozitivnim uticajem na društvo i okoliš. Pobjednika ili pobjednike će odabrati neovisna komisija.

Aplikacija za prijavu i kriteriji dostupni su na stranicama „Technology Fast 50“: www.deloitte.com/ba/ce-technology-fast50-2019

Kandidati koji zadovoljavaju kriterije automatski ulaze u Deloitteovo natjecanje za 500 najbrže rastućih tehnoloških kompanija u Evropi, na Bliskom istoku i Africi (regija EMEA), gdje u 2015., 2016. i 2017. godini godišnji prihodi kompanije moraju iznositi najmanje 50.000 eura, a u 2018. godini moraju biti veći od 1.000.000 eura.

Rok prijave za ovogodišnji program ističe 31. jula 2019. godine. Rang-ljestvica će biti objavljena sredinom oktobra 2019. godine.

 

Prijavite se
Prijavite se na konkurs
Je li Vam ovo bilo korisno