Istraživanje o utjecaju pandemije COVID-19 na zaposlene žene i kako poslodavci mogu spriječiti pogoršanje situacije u područj

Saopštenja za javnost

Istraživanje o uticaju pandemije COVID-19 na zaposlene žene i kako poslodavci mogu spriječiti pogoršanje situacije u oblasti rodne ravnopravnosti

  • Gotovo 82% ispitanih žena izjavilo je da je pandemija negativno uticala na njihov život, navodeći negativne uticaje na mentalno i fizičko stanje i ravnotežu između posla i privatnog života.
  • 60% ispitanih žena preispituju se da li uopšte žele da napreduju u svojim kompanijama kada uzmu obzir šta to podrazumeva.

Sarajevo, 30. novembar 2020. – Način na koji mnoge žene žive i rade drastično se promijenio od pojave pandemije COVID-19. Prema istraživanju koje je objavio Deloitte Global, skoro 82% ispitanih žena izjavilo je da je pandemija negativno uticala na njihove živote, i skoro 70% onih koje su iskusile negativan uticaj su zabrinute zbog mogućnosti napredovanja u karijeri.

Deloitte-ovo istraživanje, kojim je ispitano oko 400 zaposlenih žena širom sveta, otkriva uticaj pandemije na ravnotežu između posla i privatnog života, kao i na opšte zdravlje i stanje zaposlenih. Istraživanje ukazuje na to kako bi pandemija mogla ugroziti napredak koji je postignut posljednjih godina u oblasti rodne ravnopravnosti na radnom mjestu. Istovremeno, istraživanje otkriva koje aktivnosti kompanije mogu da sprovode kako bi podržale kontinuirani uspijeh i napredak zaposlenih žena. Postoji nekoliko oblasti u kojima bi poslodavci trebalo da preduzmu određene mjere - od kreiranja fleksibilnog radnog okruženja do suzbijanja mikro-agresije na radnom mjestu.

„Od pojave pandemije COVID-19, svi smo morali da prilagodimo i promijenimo uobičajen način života. Međutim, žene su pogođene na više nivoa, jer se suočavaju sa ogromnim izazovima, pa često moraju da preuzmu dodatne obaveze kod kuće, a nastavljaju da žongliraju i na polju karijere“, kaže Sabina Softć, odgovorna partnerica za usluge revizije za Južno centralnu Evropu i voditeljica SheXO kluba. „Nalazimo se na prelomnoj tački. Bez obzira na kraj pandemije koji se trenutno ne nazire, kompanije moraju da odgovore na poziv i podrže zaposlene žene i obezbjede im mogućnost napredovanja na ličnom i profesionalnom planu – ili će se ekonomija i društvo u cjelini suočiti sa dugotrajnim negativnim posljedicama“.

Pandemija uzima veliki danak u svakodnevnom životu zaposlenih žena

Ispitanice koje su iskusile promjene u svojoj svakodnevici kao posljedicu pandemije, ukazale su da sada imaju više obaveza oko kućnih poslova (65%), a trećina je rekla da su na poslu o također opterećenije uslijed pojave pandemije. One koje su navele negativne uticaje kao rezultat promjena u svakodnevnim aktivnostima, kao glavne negativne posljedice navode: uticaj na fizičko stanje (40%); nemogućnost usklađivanja radnih i životnih obaveza (40%); i uticaj na mentalno stanje (39%).

One ispitanice koje kod kuće brinu o djetetu ili nekom drugom članu porodice, suočavaju se sa posebnim izazovima, pa se kod 75% žena znatno promijenila situacija jer su im se obaveze utrostručile, sa 17% prije pandemije na 48% u vreme istraživanja.

Štaviše, većina žena sa djecom prijavila je dodatne obaveze u vezi sa brigom o deci (58%) i odgovornosti za obrazovanje/nastavu kod kuće (53%).

Sa druge strane, više žena koje nemaju obavezu brige o djeci osjećaju potrebu da budu uvijek dostupne na poslu (53%) više od onih koji imaju tu vrstu obaveze (44%), što se pretvara u različite tipove izazivača stresa uključujući i to da su žene koje nemaju obavezu brige o drugim osobama više opterećene od onih koje imaju (58% u odnosu na 41%).

Mnoge žene vide uticaj pandemije kao prijetnju svojoj karijeri

Mnoge žene su prilagodile svoj svakodnevni život situaciji, ali su zabrinute zbog uticaja koji bi pandemija mogla da ima na njihov napredak u karijeri, kako kratkoročno tako i dugoročno.

Iako velika većina anketiranih žena vidi mogućnost napredovanja u karijeri tokom sljedeće godine na neki način (npr. unapređenjem ili povećanjem plate, promjenom pozicije, ili dobivanjem više odgovornosti), 60% se pita da li uopšte žele da napreduju kada razmotre šta to sve podrazumijeva. Na primjer, 23% ispitanica koje smatraju da bi trebalo uvijek da budu na raspolaganju kada je u pitanju posao, plaše se da će na kraju morati da biraju između privatnih obaveza i karijere, i 10% iste grupe smatraju da će možda morati da razmotre pauzu u karijeri ili čak da u potpunosti napuste posao.

Istraživanje ukazuje na korake koje organizacije mogu preduzeti u ovo kritično vreme

Osim izazova sa kojima se žene sada suočavaju i njihovih budućih poslovnih ambicija, istraživanje ukazuje na 6 ključnih koraka koje kompanije mogu da primjene kako bi pružile podršku ženama tokom pandemije. Ovi koraci uključuju pretvaranje fleksibilnih radnih aranžmana u pravilo, isticanje povjerenja i empatije, pružanje mogućnosti umrežavanja i mentorstva, primjenu iskustava u učenju koja su se dobro pokazala u odnosu na svakodnevni život zaposlenih, otklanjanje nesvjesne pristrasnosti u planiranju zamjene zaposlenih na određenim pozicijama unapređenja, i stvaranje okruženja u kojem su različitost, poštovanje i inkluzija vrijednosti koje se ne dovode u pitanje i koje su dio svakodnevne radne kulture.

„Kada je riječ o tome kako će organizacije podržati žene tokom pandemije COVID-19 i nakon toga, naše istraživanje pokazuje da ne postoji pristup koji odgovara svima“, dodaje Softić. „Sljedeća godina će biti kritična u našim naporima da dostignemo rodnu različitost na radnom mjestu. Kompanije moraju dati prioritet fleksibilnosti, pravičnosti i inkluziji kako bi podržale žene u ostvarenju ambicija u karijeri.“

Sabina Softć, odgovorna partnerica za usluge revizije za Južno centralnu Evropu i voditeljica SheXO kluba
Sabina Softć, odgovorna partnerica za usluge revizije za Južno centralnu Evropu i voditeljica SheXO kluba
Je li Vam ovo bilo korisno