Saopštenja za javnost

Samo 11 posto kompanija u svijetu spremno je izgraditi organizaciju budućnosti

Sarajevo, 17. marta 2017. - Vođeni trenutnom digitalnom revolucijom i pod uticajem demografskih, političkih i društvenih faktora, skoro 90% lidera odjela ljudskih potencijala i poslovnih lidera ocjenjuju stvaranje organizacije budućnosti kao svoj najvažniji prioritet. U svom najnovijem istraživanju globalnih trendova u području ljudskih potencijala „Novo ispisivanje pravila za digitalnu eru“, Deloitte poziva kompanije da detaljno razmotre svoju organizacijsku strukturu, talente i strategiju kako bi bile u korak sa digitalnom disrupcijom.

“Tehnologija napreduje takvom brzinom da ove inovacije u potpunosti transformiraju način na koji živimo, radimo i komuniciramo“, kaže Zlatko Bazianec, Deloitteov partner u Odjelu za poslovno savjetovanje u Adriatic regiji (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija). „Digitalna revolucija je promijenila pravila poslovanja. Stoga, organizacije trebaju u potpunosti promijeniti svoj mentalni sklop i način ponašanja kako bi mogle voditi, organizovati, motivisati, rukovoditi i angažovati radnu snagu 21. vijeka, ili riskiraju zaostatak za drugima.“

Globalni trendovi u upravljanju ljudskim potencijalima 2017 je Deloitteovo najveće istraživanje do sada, u kome je sudjelovalo više od 10.000 lidera ljudskih potencijala u kompanijama iz 140 zemalja. Ovo peto po redu istraživanje otkriva da se lideri okreću novim organizacijskim modelima, koji ističu umreženu prirodu današnjeg načina poslovanja. Međutim, kako poslovna produktivnost često nije u korak s tehnološkim napretkom, Deloitte ističe da se odjeli ljudskih potencijala bore da održe taj korak, od kojih samo 35% profesionalaca u području ljudskih potencijala smatra da imaju „dobre“ ili „odlične“ vještine.

„S obzirom na to da tehnologija, umjetna inteligencija i robotika transformišu poslovne modele i način rada, kompanije bi trebale preispitati svoje prakse upravljanja i organizacijske modele,“ navodi Bazianec. Budući način rada doprinosi razvoju novog seta pravila koji kompanije trebaju pratiti ukoliko žele ostati konkurentne.

Kako se radna snaga razvija, kompanije se fokusiraju na umrežavanje timova što, više nego ikad prije, za posljedicu ima zapošljavanje i razvoj pravih ljudi. Ispitanici ukazuju na to da je zapošljavanje talenata jedan od najvećih problema s kojim se kompanije suočavaju, što 81% kompanija smatra izuzetno važnim ili važnim.

Međutim, iako Deloitte smatra da su kognitivne tehnologije pomogle liderima pri donošenju akvizicije talenata u digitalni svijet, samo 22% ispitanika navodi da su njihove kompanije uspješne u građenju diferenciranog iskustva zaposlenih. Jaz između važnosti akvizicije kadrova i mogućnosti da se ispune potrebe kompanije porastao je za 14% u odnosu na prošlu godinu.

Drugi važan prioritet koji je 83% ispitanika rangiralo kao „važan“ ili „izuzetno važan“ odnosi se na neophodnost zauzimanja integrisanog pristupa u građenju iskustva zaposlenih, prije svega, s naglaskom na „karijeru i učenje“.

Deloitte smatra da je, kad kompanija počne mijenjati svoj naslijeđeni sistem, kao i dojučerašnju hijerarhiju, važno fokusirati se na edukaciju kadrova kako bi se oni razvili u lidere koji mogu napredovati u današnjem digitalnom svijetu i odgovoriti na različite potrebe radne snage.

Važnost vodstva kao glavnog pokretača u iskustvu zaposlenih i dalje je visok, jer je postotak kompanija koje imaju iskustvene programe obuke za lidere porastao, skoro za 20%, od 47 % u 2015. na 64 % ove godine. Deloitte vjeruje da i dalje postoji potreba za jačim i različitim vrstama lidera, posebno iz razloga jer današnji poslovni svijet zahtijeva više onih s prilagodljivim i digitalnim sposobnostima.

S obzirom na to da kompanije postaju sve više digitalne, lideri trebaju razmotriti disruptivne tehnologije za svaki aspekt potreba svojih zaposlenika. Skoro 56% kompanija se bavi redizajniranjem programa u području ljudskih potencijala kako bi koristili digitalne i mobilne alate, a 33% kompnija već koristi neku od aplikacija umjetne inteligencije za rješenja u oblasti ljudskih potencijala.

Sektor ljudskih potencijala treba imati vodeću ulogu u pružanju pomoći kompaniji pri redizajniranju organizacije tako što će unaprijediti svoj način poslovanja koristeći i digitalne tehnologije.

Istraživanje je pokazalo da se funkcija ljudskih potencijala nalazi usred promijene identiteta. Kako bi se učinkovito pozicionirali kao ključni poslovni savjetnici kompanije, za ljudske potencijale je važno da se usredotoče na efikasnost pružanja usluga i na izvrsnost programa za razvoj talenata, kao i na cjelokupan dizajn rada koristeći pritom digitalni objektiv.

Organizacije trebaju bolje razumjeti svoje zaposlenike i kako se njihovi poslovi redizajniraju. Trendovi u ovogodišnjem izvještaju pokazuju znakove redizajna u svim područjima, uključujući i same poslove. Organizacije trebaju pristupiti talentima, robotici, kognitivnim alatima i sistemima umjetne inteligencije kao „novoj radnoj snazi“. Ove je godine 41 posto ispitanika izjavilo da je u potpunosti implementiralo, ili su pak ostvarili značajan napredak u usvajanju kognitivne i tehnologije umjetne inteligencije među zaposlenicima. Ali, samo 17 posto direktora izjavilo je da je spremno istovremeno rukovoditi radnom snagom s ljudima, robotima, i umjetnom inteligencijom – što predstavlja najniži nivo spremnosti za ovaj trend u pet godina istraživanja.

Iako su se mnogi poslovi promijenili zahvaljujući tehnologiji, a neki zadaci automatizirali, Deloitteovo istraživanje pokazuje da suštinski ljudski aspekti rada kao što su empatija, komunikacija i rješavanje problema, postaju mnogo važniji nego ikad prije.

Ova promjena ne doprinosi samo povećanju fokusa na preoblikovanje vještina već i na važnost ljudske analitike koja pomaže organizacijama da steknu bolji uvid u sposobnosti svojih kadrova na globalnom nivou. Međutim, organizacije još ne uspijevaju u ovom području, sa samo 8% onih koji kažu da imaju korisne podatke, a samo 9% vjeruje da dobro razumiju karakteristike talenata koje utiču na radni učinak u ovom novom, poslovnom okruženju.

Je li Vam ovo bilo korisno