Saopštenja za javnost

Predstavljanje uspjeha u Četvrtoj industrijskoj revoluciji: četiri karakterne osobine lidera u eri promjena i nesigurnosti

 • Globalno istraživanje direktora daje smjernice poslovnim liderima u pogledu upravljanja promjenama i transformacijom koju donosi Četvrta industrijska revolucija
 • Ostvariti pozitivan uticaj na društvo i razvoj talenta na najvišem su mjestu popisa prioriteta rukovodilaca

  Sarajevo, 11. februar 2019.  - Četvrta industrijska revolucija mijenja način na koji živimo i radimo, te se lideri diljem svijeta suočavaju sa pritiscima pripreme poslovanja i svojih zaposlenika za to novo razdoblje. U okviru Četvrte industrijske revolucije nastala su obilježja lidera identificirana u Deloitteovom drugom godišnjem izvještaju, Predstavljanje uspjeha u Četvrtoj industrijskoj revoluciji, koje sadrži uvid u karakteristike koje odlikuju najuspješnije rukovodioce i organizacije.

  Ovogodišnje ispitivanje je obuhvatilo više od 2000 izvršnih direktora iz 19 država, te je njime utvrđeno da oni iskreno žele svijet učiniti boljim mjestom za život, te da imaju jasniju viziju budućih izazova u pogledu potrebnih vještina. Međutim, poslovne prepreke ograničavaju razvoj efikasnih strategija za Četvrtu industrijsku revoluciju, pa organizacije i dalje izbjegavaju značajna ulaganja u tehnologiju koja će potaknuti inovacije i promjene na tržištu. U dva ključna područja – uticaj na društvo, te razvoj talenta – stavovi direktora su se značajno promijenili od 2017., odnosno istraživanje ukazuje da su rukovodioci sve svjesniji da su ta dva elementa krucijalna za uspjeh u Četvrtoj industrijskoj revoluciji.

  „Premda su rukovodioci tek prošle godine počeli shvatati na koji način Četvrta industrijska revolucija mijenja poslovanje i društvo, uvjereni su da su za nju spremni”, rekao je Zlatko Bazianec, partner u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja i rukovodilac hrvatskog ureda. „Međutim, njihova djela tokom 2017. i 2018. upućuju na veliki jaz između njihove uvjerenosti u sposobnost adresiranja tih promjena i njihove stvarne spremnosti. Danas su rukovodioci realističniji te se čine osobito fokusirani na stvaranje pozitivnog uticaja na društvo i razvoj radne snage, kao dvije ključne sastavnice za budući uspjeh njihove organizacije.”

  Predstavljanje uspjeha u Četvrtoj industrijskoj revoluciji: četiri karakterne osobine lidera u eri promjena i nesigurnosti

  Ne postoji jedinstven recept za uspješnu transformaciju poslovanja u skladu sa digitalnim trendovima, ali ako pokušamo razumjeti kako određeni uspješni rukovodioci pristupaju tom izazovu, možda nešto od njih možemo i naučiti. Naime, Deloitteovo istraživanje ukazuje da organizacije koje žele rasti i nastaviti uspješno poslovati imaju lidere koje karakterišu sljedeće osobine potrebne u periodu Četvrte industrijske revolucije:

 • „Fokusirani na društvena pitanja” - dobronamjernost prema radnoj zajednici i društvu u cjelini;
 • „Donosioci odluka temeljenih na podacima“ - donošenje odluka temeljenih na konkretnim i relevantnim podacima;
 • „Pokretači promjena na tržištu” - odvažan i dugoročni pogled na usvajanje novih tehnologija; te
 • „Prvaci u pronalasku talenata” - ambiciozan pogled na razvoj zaposlenika.
Važnost svrhe u poslovanju? Pozitivan uticaj na društvo se isplati

Ovogodišnje ispitivanje je utvrdilo da je za lidere „uticaj na društvo“ (34%) najvažniji faktor prilikom ocjenjivanja korporativnog uspjeha – što je jednako stopi finansijske uspješnosti (17%) i zadovoljstva zaposlenika (17%) zajedno. Nadalje, više od polovine ispitanih direktora (53%) navelo je kako su njihovi napori u pogledu pozitivnog uticaja na društvo proizveli nove prihode, čime su dokazali kako poslovanje sa svrhom i profit mogu koegzistirati u okviru Četvrte industrijske revolucije.

„Fokusirani na društvena pitanja”

„Fokusirani na društvena pitanja” su rukovodioci koji smatraju da su društvene inicijative ključne za njihovo poslovanje. Oni su ostvarili uspjeh na način da su činili dobro zajednici, te su pri tome stvorili nove izvore prihoda od društveno ili okolišno osviještenih proizvoda ili usluga, a također smatraju da te inicijative više pomažu nego odmažu u pogledu profitabilnosti. „Fokusirani na društvena pitanja” uvjereniji su u svoju sposobnost adresiranja izazova vezanih za njihove zaposlenike u okviru Četvrte industrijske revolucije: oni su za 12 % uvjereniji kako je sastav njihovih timova spreman za digitalnu transformaciju te pokazuju veću spremnost (54% u odnosu na 37%) na osposobljavanje i edukaciju svojih zaposlenika.

Strategija je zapostavljena u Četvrtoj industrijskoj revoluciji

Trećina rukovodilaca koji su učestvovali u Deloitteovoj anketi navela je kako je nedostatak vizije glavni izazov s kojim se organizacije suočavaju pri prilagođavanju poslovnih strategija potrebama u budućnosti. Strategija se zapostavila i kada je riječ o implementaciji novih tehnologija, te rukovodioci kao problem navode postojanje prekomjernog broja tehnoloških opcija i otežano praćenje napretka na tom polju. Samo 29% direktora smatra da su njihove organizacije jasno definirale postupke donošenja odluka koje se temelje na relevantnim podacima, te u skladu sa tim ne iznenađuje činjenica da je direktorima teško ići ukorak sa promjenama.

„Donosioci odluka utemeljenih na podacima”

Operativne prepreke u organizacijama mogu otežati procese donošenja odluka i sposobnost generiranja inovacija. Međutim, „Donositelji odluka utemeljenih na podacima” prevladavaju te izazove pomoću metodološkog pristupa prikupljanja i analize podatka te korištenja istih za donošenja odluka, a što ih čini uspješnijim u ključnim strateškim momentima. Ti rukovodioci su samouvjereniji u usporedbi s drugim rukovodiocima, te je njih 62% saglasno sa izjavom da su spremni voditi svoje organizacije usprkos izazovima Četvrte industrijske revolucije.

Tehnologije donose val promjena na tržištu?

Uprkos neupitnom ekonomskom i društvenom potencijalu Četvrte industrijske revolucije, brojne organizacije odlučuju zadržati status quo u pogledu svojih ulaganja u tehnologiju, a čime se izlažu riziku. Dvostruko više rukovodioca izjavilo je kako je vjerovatnije da će uložiti u tehnologije s ciljem zaštite od konkurencije, radije nego kako bi tehnologijom pokrenuli promjene na tržištu ili u drugim industrijama (67 % u odnosu na 33 %). Šta je zapravo razlog takvom odbrambenom pristupu? Uzrok je preveliko fokusiranje na kratkoročne rezultate, prevelik broj tehnoloških opcija te nedostatak razumijevanja novih tehnologija.

„Pokretači promjena na tržištu”

Rukovodioci poznati kao „Pokretači promjena na tržištu” shvataju kako je ulaganje u inovacije potrebno za rast; oni ulažu u tehnologije koje su usmjerene na unapređenje njihove pozicije na tržištu. Takve su se odvažne odluke isplatile: njihova ulaganja u tehnologiju ostvarila su ili premašila planirane poslovne rezultate. „Pokretači promjena na tržištu” skloniji su izjavi da su spremni za ulogu rukovodioca u razdoblju Četvrte industrijske revolucije (45 % u odnosu na 32 %), te su uvjereniji da su njihove organizacije spremne iskoristiti prilike povezane s Četvrtom industrijskom revolucijom.

Izgradnja vještina za Četvrtu industrijsku revoluciju. Zapošljavati ili osposobljavati?

Čini se da su lideri upoznati sa novim vještinama potrebnim u Četvrtoj industrijskoj revoluciji; međutim, strah od tehnologije i automatizacije neće dovesti nužno do povećanih napora u pogledu osposobljavanja zaposlenika. Dok je 55 % rukovodioca istaklo kako postoji značajan nesrazmjer između trenutnih vještina i vještina koje će biti potrebne u budućnosti, 25 % njih i dalje radije bira zapošljavanje novih zaposlenika nego osposobljavanje postojećih. Nadalje, 57 % rukovodioca smatra kako obrazovni sistem nedovoljno priprema nove generacije za tržište rada, a što je porast od 35 % u odnosu na 2017. Ako obrazovni sistem ne proizvodi kvalificirane stručnjake, poslovni lideri će morati „otimati“ tuđe zaposlenike koji posjeduju potrebne vještine ili osposobljavati svoje postojeće zaposlenike.

„Prvaci u pronalasku talenata”

„Prvaci u pronalasku talenata” znaju koje su vještine potrebne njihovim organizacijama i smatraju da trenutno imaju prikladnu strukturu zaposlenika. Takvi su direktori ustrajni u pripremi svojih organizacija za digitalnu transformaciju te spremno preuzimaju odgovornost za osposobljavanje svojih zaposlenika za budućne potrebe poslovanja (51 % u odnosu na 41 % za sve ostale ispitanike). Osim toga „Prvaci u pronalasku talenata” skloniji su ulaganju u tehnologije i zaposlenike s ciljem stvaranja novih trendova radije nego zbog odbrane postojeće tržišne pozicije (42 % u odnosu na 32 %).

Liderstvo u Četvrtoj industrijskoj revoluciji

„Ovim smo istraživanjem utvrdili postojanje četiri karakterne osobine uspješnih rukovodioca u eri Četvrte industrijske revolucije. Ti rukovodioci ostvaruju veći rast prihoda od svojih kolega među ostalim i jer su savladali barem jednu dimenziju potrebnu za uspjeh, a u nekim slučajevima i više njih. Kad je riječ o rukovodiocima koji se tek žele pripremiti za nadolazeće izazove, ove karakteristike mogu biti smjernice za oblikovanje inicijativa za daljnji uspjeh”, izjavio je Gordan Kožulj, menadžer u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja u Hrvatskoj.

Pogledajte izvješće na Deloitteovim globalnim web stranicama
Pogledajte izvješće na Deloitteovim globalnim web stranicama
Zlatko Bazianec, Deloitteov partner u Odjelu poslovnog savjetovanja i rukovoditelj hrvatskog ureda
partner u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja i rukovodilac hrvatskog ureda
Gordan Kožulj, Menadžer u Odjelu poslovnog savjetovanja
menadžer u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja u Hrvatskoj

Infografika

  

Je li Vam ovo bilo korisno