Saopštenja za javnost

Saopštenje za medije

Edukacija članova Udruženja profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini iz područja novih Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u saradnji sa revizorsko – konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o. Sarajevo u petak – 13. novembra 2015. godine u Sarajevu, uspješno održalo seminar na temu „International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 – Financial Instruments”/ “Međunarodni standard finansijskog izvještavanja (MSFI) 9 - Finansijski instrumenti”.

Prezentaciji je prisustvovalo više od 50 učesnika uključujući predstavnike lokalnih banaka i međunarodnih donatora. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani eksperti kompanije Deloitte iz Centralne Evrope sa bogatim internacionalnim iskustvom iz oblasti upravljanja rizicima u finansijskim institucijama, primjene međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i regulatornih propisa.

Glavni cilj prezentacije je bio da se lokalni bankarski stručnjaci upoznaju sa novinama koje nam donosi Međunarodni računovodstveni standard finansijskog izvještavanja 9 – Finansijski instrumenti koje je objavio Međunarodni odbor za računovodstvene standarde čija je primjena obavezna nakon 1. januara 2018. godine.

Obzirom da se primiče datum primjene ovog standarda odlučili smo se da već sada počnemo sa edukacijom naših članova putem angažovanja međunarodnih eksperata iz te oblasti. Veoma smo zadovoljni uspostavljanjem saradnje sa renomiranom kompanijom kao što je Deloitte. UPRMBiH će i u budućnosti nastaviti raditi na jačanju kapaciteta lokalnog bankarskog i finansijskog sektora u BiH.”, izjavio je Amar Brkan, Generalni Sekretar UPRMBiH.


Ovo nije prvi put da smo angažovani na ovakivim edukacijama. Deloitte je u posljednjih 17 godina veoma aktivan u finansijskom sektoru Bosne i Hercegovine, ne samo u domenu revizije, nego i u projektima implementacije novih regulatornih zahtijeva, računovodstvenih standara i edukacije članova računovodstvene i revizorske profesije. Sa zadovoljstvom smo se odazvali pozivu Udruženja te se nadamo da ćemo i na ovaj način pomoći našim lokalnim finansijskim institucijama da se adekvatno i na vrijeme pripreme za promjene koje nam donosi novi računovodstveni standardi i bankarska regulativa.“, izjavila je Sabina Softić, Partner Deloitte d.o.o. Sarajevo.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini jedno je od 40 svjetskih priznatih partnera Global Association of Risk Professionals (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.
 

Je li Vam ovo bilo korisno