Saopštenja za javnost

Deloitteovo istraživanje potvrđuje: samo nove digitalne tehnologije mogu tvrtkama osigurati troškovnu učinkovitost

Zagreb, 1. februara 2018. – Deloitte je objavio svoj novi izvještaj o rezultatima globalnog ispitivanja na temu upravljanja troškovima naslovljeno „Global Cost Survey Report“, u kojem opisuje kako digitalne tehnologije donose nove izazove u upravljanju troškovima te nude nove prilike za njihovo upravljanje, kao i bazu za profitabilnost u novoj eri digitalizacije. Prema izvještaju, gotovo dvije trećine ispitanih kompanija nije tradicionalnim i taktičkim strategijama uspjelo ostvariti ni najkonzervativnije ciljane uštede na troškovima. Najbolji način za postizanje održivog i profitabilnog poslovanja jest prigrliti nove strategije za smanjenje troškova zasnovane na tehnologiji.

Ispitivanje je obuhvatilo gotovo više od hiljadu rukovodilaca na izvršnim funkcijama u važnijim svjetskim regijama, uključujući i Hrvatsku, i pokazalo je da je smanjenje troškova jedan od fokusa većine kompanija u svijetu (86 %). Ipak, premda gotovo polovica, tj. 45 posto kompanija radi na tome da svoje troškove smanji do 10 posto, gotovo dvije trećine (63 %) ne uspijeva ostvariti postavljene ciljeve. Prijeteća era distruptivne digitalizacije stavlja poslovne organizacije pred sljedeći izbor: ili primijeniti nove tehnologije uz istaknutije strateško usmjerenje na inicijative za upravljanje troškovima, ili nastaviti primjenjivati zastarjele i neefikasne modele koji ih sprječavaju u realizaciji većih marži za pokriće troškova. Nije teško prepoznati kojim od tih dvaju pravaca krenuti.

Prvi puta imamo priliku suočiti se s realnosti u kojoj se kao glavni pokretači efektivnog smanjenja troškova javljaju nova digitalna rješenja kao što su kognitivne tehnologije, analiza podataka, robotika i automatizacija procesa“, ustvrdio je Zlatko Bazianec, rukovodilac hrvatskog ureda i partner za savjetodavne usluge u Deloitteu. „Budućnost upravljanja troškovima već je tu. kompanije koje zaostaju u primjeni inovacija i „uljuljkane“ su u tradicionalne načine upravljanja troškovima zasigurno će sve više zaostajati u odnosu na konkurente koji više gledaju unaprijed. U konačnici, to za hrvatske poslovne subjekte u vremenima privrednog rasta znači postupno višestruki gubitak novih prilika na tržištu u Hrvatskoj i inostranstvu. Nekoliko naših kompanija već je na dobrom putu zahvaljujući implementaciji projekata za budžetiranje troškova uz prethodno odobrenje planiranih troškova (tzv. Zero Based Budgeting), odnosno robotiziranih procesa (tzv. Robotic Process Automation), što već daje izvrsne rezultate upravo zahvaljujući uvođenju novih tehnologija i strategija za upravljanje troškovima.”

Deloitteov izvještaj pruža pogled u budućnost u kojoj prevladavaju nove digitalne inovacije i tehnologije iduće generacije kao glavni pokretači smanjenja troškova poslovanja kako bi se ostvarile veće marže i neto prihodi. Ipak, većina ljudi na čelu poslovnih organizacija u svijetu i dalje ne uviđa znatne prednosti koje proizlaze iz potencijala digitalnih rješenja, čime se stavljaju u poziciju da, oslanjanjem na zastarjele i neefikasne modele za upravljanje troškovima, značajno gube na dodanoj vrijednosti koju nude.

Današnje organizacije posluju u izrazito izazovnom i fluidnom poslovnom okruženju. Deloitte smatra da, unatoč toj činjenici, većina hrvatskih, ali i mnoge globalne kompanije i dalje primjenjuju iste osnovne pristupe upravljanju troškovima, oslanjajući se na nefleksibilne taktičke mjere kao što je racionalizacija poslovnih procesa ili smanjenje vanjskih troškova. Inicijative ove vrste pokazuju se uglavnom neadekvatnima u odnosu na rastuću dinamičnost današnjeg poslovnog ekosistema, obilježenog nesigurnošću uslijed sve bržih promjena.

Prelazak u digitalno doba

Kompanije koje su aktivne na uvođenju digitalnih tehnologija kao što su analiza kognitivnih podataka, robotika te automatizacija procesa mogu se nadati strateškim uticajima koji korjenito mijenjaju način poslovanja brojnih sektora, kao i trajnim uštedama na stavkama troškova u rasponu od deset do dvadeset i više posto. Srećom, kompanijama je na raspolaganju nekoliko koraka kojima mogu istražiti načine kako iskoristiti prilike za preobražaj koje im se nude:

  • prigrliti kognitivne procese i analitiku te automatizaciju procesa, tj. digitalne tehnologije znatno efikasnije od ljudskih sposobnosti, koje omogućuju analizu „hrpe“ podataka i pronalaženje ključnih prilika za uštedu na troškovima. Riječ je o tehnologijama koje će potaknuti rast efektivnosti i efikasnosti zahvaljujući novim platformama, kao i smanjenje troškova u cijelom poduzeću. Hrvatska se već može podičiti prvim projektima u domeni robotiziranih procesa;
  • osigurati potrebno znanje i stručne kompetencije jer ispravno uvođenje digitalnih rješenja nove generacije doista zahtijeva specifična znanja i vještine. Kompanije trebaju zaposliti stručnjake za digitalnu analitiku, nauke o podacima i automatizaciju te uprave u njihovim nastojanjima ka efektivnom smanjenju troškova pripremiti na usvajanje najnovijih strateških pristupa, kao i onih koji su još u povojima. Hrvatskim kompanijama na raspolaganju je vrlo malo tržište specijalista ove vrste, što znači da u provođenju potrebnih promjena i uvođenju novih najboljih praksi, procesa i digitalnih alata moraju mudro izbalansirati interne resurse i kvalitetne vanjske specijalizirane savjetnike;
  • upustiti se u disrupciju istražujući nove alate, pronalazeći nove prilike za rast te primjenjujući dinamične strategije za realizaciju kvalitetnije marže za pokriće troškova. To znači rastočiti tradicionalne i zastarjele modele poslovanja te prigrliti najnovija inovativna digitalna rješenja, i to brže od konkurenata, koji neće čekati.

U poslovanju u uslovima sve veće konkurentnosti i sve brže transformacije, efektivno upravljanje troškovima postaje jedan od bitnih strateških sastojaka po kojem se inovativne kompanije izdvajaju od drugih. Pristajanjem na nova digitalna rješenja i shvaćanjem zašto se isplati ulagati u rješenja za kvalitetnije upravljanje troškovima i povećanje marže, čelni ljudi mogu svoje poslovne organizacije pozicionirati tako da im omoguće razvoj kroz disruptivnost i korištenje prilika koje donosi budućnost.

Rezultati cijelog ispitivanja dostupni su ovdje: www.deloitte.com/GlobalCostSurvey

Zlatko Bazianec, rukovoditelj hrvatskog ureda i partner za savjetodavne usluge
Je li Vam ovo bilo korisno