Deloittevo izvješće o stavovima izvršnih direktora o održivosti za 2022. godinu: Raskorak između želja i učinka

Saopštenja za javnost

Najnoviji izvještaj Žene u odborima koje je pripremio Deloitte Global otkriva ključnu poveznicu između ženskog vodstva i različitih odbora; međutim, sveukupna stopa napretka i dalje je niska

Pred brojnim je državama dugačak put do podupiranja žena na rukovodećim mjestima

Ključni događaji:
  • Izvještaj otkriva raskorak između broja žena u odborima i žena na izvršnim pozicijama. Samo 6,7% mjesta u odborima zauzimaju žene, a još je manje žena – 5% – na izvršnim pozicijama.
  • Na globalnoj razini, 19,7% mjesta u odborima zauzimaju žene, što je 2,8% više nego 2018. godine, u odnosu na povećanje od 1,9% u razdoblju od 2016. do 2018. godine.
  • Dionička društva sa ženama na mjestima izvršnog direktora imaju ujednačenije odbore nego ona s muškarcima na toj poziciji: 33,5% u odnosu na 19,4%.

NEW YORK, NY, SAD, 1. februar 2022. – Deloitte Global, u saradnji s inicijativom 30% Club, objavio je sedmo izdanje izvještaja Žene u odborima: Globalna perspektiva. Prema najnovijem izvještaju, žene zauzimaju 19,7% mjesta u odborima širom svijeta, odnosno 2,8% više nego što je zabilježeno u posljednjem izdanju izvještaja objavljenom 2019. Ako se situacija nastavi razvijati ovim tempom, ravnomjernu zastupljenost u odborima možemo očekivati 2045. godine, za više od dvadeset godina.

Najnoviji Izvještaj otkriva kako u svih osam najvećih regija (Sjeverna Amerika, Latinska i Južna Amerika, Karipska regija, Afrika, Evropa, Bliski istok i Sjeverna Afrika, Azija i Australazija) barem 10% mjesta u odborima zauzimaju žene. Uz određene izuzetke, napredak je uglavnom spor. Međutim, blago ubrzanje razlog je za optimizam imajući u vidu Izvještaj iz 2019. koji je pokazao kako svijet neće ostvariti ravnopravnost do 2052. godine. Austrija, Kanada, Irska, Italija, Poljska, Portugal, Španija, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD bilježe najveći rast.

Ove je godine Deloitte Global sarađivao s inicijativom 30% Club, čija je misija ostvariti zastupljenost žena u odborima i izvršnom rukovodstvu od barem 30% među svim dioničkim društvima uvrštenim na berzu. Izvještaj pruža kratak sažetak „stanja na terenu” za sve države u kojima djeluje 30% Club te pobliže dočarava svijet nejednakog napretka.

Najnovije Izvještaj obuhvaća novosti iz 72 države u pogledu zastupljenosti žena u odborima te ispituje političke, društvene i zakonodavne trendove koji su uzrok postojećim brojkama.

Prema izvještaju, skoro sve države imaju lokalne organizacije ili vlade predane povećanju broja žena koje učestvuju u radu odbora dioničkih društava. Iako napori u privatnom i javnom sektoru pokazuju da se poduzimaju koraci prema ostvarenju ravnopravnosti, tempo kolektivnog napretka mora se ubrzati.
„Iako ohrabruje činjenica da svijet i dalje napreduje prema rodnoj ravnopravnosti, uz izuzetak od nekoliko država, sveukupan napredak je polagan i neujednačen”, izjavila je Sharon Thorne, predsjednica odbora Deloittea Global. „Pandemija je dodatno dovela u pitanje napredak prema ravnopravnosti, zbog čega je još važnije preći sa riječi na djela i poduzeti konkretne radnje kojima će se osigurati uključivost unutar i izvan odbora koja, među ostalim, obuhvaća rodnu, etničku i rasnu raznolikost. Povećanje broja žena u odborima tek je prvi korak na dugačkom putu.“

Nesrazmjeran napredak u rukovodećim položajima

Iako je zastupljenost žena u odborima na globalnom nivou ponešto porasla u 2021., napredak na nivou predsjednika odbora i izvršnih direktora je manje prisutan, što dodatno potvrđuje činjenicu da više žena u korporativnim odborima ne znači nužno poboljšanje situacije na svim rukovodećim mjestima.
Prema najnovijim istraživanjima, samo 6,7% mjesta u odborima zauzimaju žene, što je porast od 1,4% u odnosu na 2018. Čak i manje žena – 5% – ima ulogu izvršnog direktora, što je povećanje od 0,6% u odnosu na 2018.
Međutim, istraživanje koje je proveo Deloitte Global otkriva pozitivnu vezu između žena u ulozi izvršnog direktora i raznolikosti u odboru. Dionička društva sa ženama na mjestu izvršnog direktora imaju znatno više žena u svojim odborima nego trgovačka društva koje vode muškarci: konkretno, 33,5% u odnosu na 19,4%. Slična je situacija u dioničkim društvima kojima predsjedaju žene (30,8% žena u odborima u odnosu na 19,4%). Isto tako, veći su izgledi da će rodno raznoliki odbori imenovati ženu na mjesto izvršnog direktora i predsjednika odbora.

Najboljih pet država

Postotak mjesta u odborima koja zauzimaju žene

Postotak mjesta izvršnog direktora koja zauzimaju žene

Država

Postotak

% promjene

Država

Postotak

% promjene

Francuska

43,2

5,9

Singapur

13,1

3,2

Norveška

42,4

1,4

Švedska

12,4

2,1

Italija

36,6

7,3

Tajland

11,6

1,9

Belgija

34,9

4,3

Irska

11,5

3,7

Švedska

34,7

1,4

Francuska

9,7

3,5

Izvor: Žene u odborima: Globalna perspektiva, 7. izdanje (2022.)

„Dosljednost i predanost su nužne za prevladavanje stalnih prepreka povećanju rodne raznolikosti u odborima”, tvrdi Dan Konigsburg, generalni direktor Programa za odbore Deloittea Global. „Rukovodioci moraju prepoznati, zagovarati i aktivno promicati rodnu ravnopravnost u odborima, usprkos sporom napretku. Bez obzira na to je li riječ o suzbijanju predrasuda, provedbi programa za pomoć ženama u pripremi za ulogu u odboru ili potpori zakonodavstvu, svi moramo učestvovati u zalaganju za raznolikiju i ravnopravniju budućnost.”

Ostali ključni pronalasci izvještaja otkrivaju dodatne izazove za žene u odborima

Manje žena djeluje u većem broju odbora. Deloitte Global služi se posebnim pokazateljem za broj mjesta u odboru koje pojedinac zauzima na određenom tržištu. Što je vrijednost tog pokazatelja viša, broj mjesta u odboru koji direktor zauzima na određenom tržištu je veći.

  • Taj pokazatelj za žene je 2021. godine neznatno porastao u odnosu na 2018. godinu, sa 1,26 na 1,30, što onda upućuje na to da, u usporedbi s muškarcima, manja skupina žena zauzima veći broj mjesta u odboru. Za muškarce taj pokazatelj iznosi 1,17.
  • Države s najvećim predmetnim pokazateljem za žene – Australija (1,43), SAD (1,33) i Novi Zeland (1,32) – izbjegle su uvođenje kvota te umjesto toga uvele dobrovoljne mjere kao što su neobavezujuće ciljne vrijednosti. Istodobno, evropske države koje su prve uvele kvote imaju znatno niže pokazatelje za ženske direktore, u nekim slučajevima jednake pokazateljima za muškarce na globalnoj razini.
  • Svjetski prosjek trajanja mandata ženskih direktora smanjio se sa 5,5 godina u 2018. na 5,1 godinu u 2021.
    • Brojke su u padu na određenim tržištima, kao što je SAD (sa 6,3 godine u 2018. na 5,3 godine u 2021.), Ujedinjeno Kraljevstvo (4,1 godine na 3,6 godina u 2021.) i Kanada (5,7 godina na 5,2 godine).

Globalne stranice: Women in the boardroom: A Global Perspective