Usluge

Preustroj kontrola i izražavanje uvjerenja

U okruženju koje je sve izloženije prijetnjama kroz informatičke sisteme, nedostupnost tehnologije, ugrožavanje integriteta podataka i kvalitete, problematiku rukovođenja i obaveze čuvanja privatnosti, organizacijama je potrebno da se uvjere u integritet, tajnost i dostupnost svojih informacija i informacionih sistema.

Koristeći globalnu mrežu i temeljita sektorska znanja Deloitteovi stručnjaci pomažu organizacijama da ublaže rizike povezane s internim sistemima, poslovnim procesima, projektima, aplikacijama, podacima i oslanjanju na treće osobe.

Interna revizija

Organizacijama je potreban savjet, potrebne su im stručne kompetencije i analitičke vještine i u povoljnim i u nepovoljnim ekonomskim uslovima. Deloitteovi stručnjaci za internu reviziju pomažu upravama, nadzornim odborima i izvršnim rukovoditeljima u kvalitetnijem upravljanju korporativnim rizicima.

Organizacijama pomažemo podizati nivo efikasnosti, kvalitete i vrijednosti kroz internu reviziju.

Interna revizija

Izražavanje uvjerenja o informacionim i kontrolnim sistemima

Informacioni sistemi naslanjaju se na radne procese koji, ako nisu kvalitetno primijenjeni, praćeni i upravljani, mogu postati izvor većeg rizika.

Unatoč sofisticiranosti tehničkih informacionih sistema, oni nisu nepogrešivi. S vremena na vrijeme generišu nepotpune, netačne i nevažeće informacije, i to iz brojnih razloga. Sve veća zabrinutost oko pitanja upravljanja korporativnim informatičkim sistemima, sigurnosnim prijetnjama, kvalitete podataka i zakonom propisanih obaveza čuvanja privatnosti, danas je, više nego ikada do sada, organizacijama nasušno potrebno uvjerenje o integritetu, tajnosti i dostupnosti njihovih informacija i informacionih sistema.

Deloitteove usluge izražavanja uvjerenja o informacionim i kontrolnim sistemima usmjerene su na prepoznavanje i ublažavanje rizika koji utiču na interne sisteme, poslovne procese, projekte, aplikacije, podatke i treće osobe.

Izražavanje uvjerenja o informacionim i kontrolnim sistemima

Ugovorni rizik i primjena ugovora

U današnjem poslovnom svijetu rijetke su organizacije koje nastupaju same. Sve je veći broj onih koje, da bi ostvarile svoje ciljeve, dijelove svog poslovanja ustupaju vanjskim davateljima usluga, daju licence, sklapaju saveze i druge oblike poslovnog partnerstva. Ovako složeni odnosi regulisani su finansijskim i pravnim ugovorima čija primjena se često nekvalitetno nadgleda. Kvalitetno osmišljen program praćenja ugovornih rizika i primjene ugovornih odredaba može organizacijama pomoći u boljem prepoznavanju i ublažavanju rizika, uz istovremenu realizaciju većih koristi od poslovnih dogovora.

Riječ je o uslugama koje su fokusirane na upravljanje rizicima na način da organizacijama pomognu u optimiziranju odnosa s drugim subjektima u nastojanjima da unaprijede procese, ostvare najveće moguće prihode, upravljaju troškovima, rizicima, jačaju odnose i ostvaruju bolje rezultate.

Ugovorni rizik i primjena ugovora

Održivost i rizik klimatskih promjena

U današnjem poslovnom okružju u kojem organizacije bivaju sve svjesnije iznimne važnosti uspostavljanja ravnoteže između finansijskih, društvenih i ekoloških prioriteta, pomno usklađena strategija održivosti i klimatskih promjena ključna je za uspješnost.

Deloitteovi stručnjaci pomažu klijentima da uspješno upravljaju korporativnom odgovornošću i pitanjima održivog razvoja. Naš tim ima iskustvo i znanja iz nekolicine sektora kojima može pomoći klijentima da u svoje poslovanje ugrade korporativnu odgovornost nezavisno o tome gdje posluju.

Održivost i rizik klimatskih promjena