Novosti

Deloitte e-škola

Poreski moduli

Unaprijedite svoje znanje!

Deloitte e-škola predstavlja jedinstvenu online obuku iz oblasti poreskih propisa. Namijenjena je svima koji u svom poslovanju imaju potrebu za znanjem iz ovih oblasti bilo da su tek na početku karijere ili su profesionalci na menadžerskim pozicijama sa značajnim radnim iskustvom.

Poreski moduli

E-škola primjene poreskih propisa nudi mogućnost da putem online obuke unaprijedite svoje znanje o porezima iz oblasti:

 • Poreza na dobit pravnih lica;
 • Poreza na dodatu vrijednost;
 • Poreza na dohodak građana;
 • Transfernih cijena;
Saznajte sve o našoj e-školi

Prednosti koje vam pruža Deloitte e-škola poreza su:

 • Mogućnost da unaprijedite vlastito, i poboljšate znanje vašeg tima.
 • Veliki broj korisnih primjera iz prakse.
 •  Kurseve kojima možete pristupiti u bilo koje vrijeme i sa bilo koje lokacije, putem računara ili mobilnog uređaja.
 • Mogućnost da dobijete Deloitte certifikat nakon svakog uspješno završenog modula.
 •  Godišnju licencu koja podrazumijeva i redovno ažuriranje sadržaja.
 • Do 15 korisnika po licenci.
 • Niži troškovi za edukaciju i mogućnost neograničenog korištenja.
 • Regionalni pristup – obuka obuhvata poreske novosti i module na lokalnim jezicima za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Albaniju i Kosovo.

Godišnja licenca:

Naknada za godišnju licencu iznosi:

 • Neograničen pristup* jednom poreskom modulu za FBiH ili RS – 100 eura**
 • Neograničen pristup jednom poreskom modulu – 150 eura
 • Neograničen pristup svim poreskim modulima za FBiH ili RS – 300 eura
 • Neograničen pristup svim poreskim modulima za jednu zemlju – 500 eura
 • Neograničen pristup svim poreskim modulima za dvije zemlje – 800 eura
 • Neograničen pristup svim poreskim modulima za tri zemlje – 1.000 eura

* Neograničen pristup podrazumijeva pristup sadržaju bez ograničenja, za najviše 15 korisnika po jednoj licenci.
** Naknade su bez PDV-a i plaćaju se u protivvrijednosti u lokalnoj valuti.

Je li Vam ovo bilo korisno