Analize

Direktiva o sistemu PDV

Komentari s primjerima iz prakse

Deloitteova biblioteka

Naručite knjigu

  • Interesuje Vas kako bi sistem PDV u BiH mogao izgledati nakon njegovog usklađivanja s EU propisima?
  • Zanima Vas PDV praksa Suda EU?
  • Želite da uporedite Vaše praktično iskustvo iz oblasti PDV u BiH s praksom država članica EU?
  • Interesuje Vas da li se PDV odredbe, slične u BiH i EU, u praksi različito primjenjuju?

Kako bi postala članica Evropske unije, Bosna i Hercegovina će nastaviti s usklađivanjem propisa s propisima EU. To usklađivanje svakako obuhvata i porez na dodanu vrijednost.

220 stranica komentara Direktive o sistemu PDV Vam nudi mogućnost uvida u praksu Suda EU te primjere iz poreske prakse EU, što bi Vam moglo biti od značaja prilikom poslovanja u BiH i EU.

Knjigu možete naručiti slanjem elektronske narudžbenice popunjavanjem formulara narudžbenice u gornjem desnom vrhu članka.

Cijena knjige iznosi 50,00 KM plus PDV.
 

O knjizi

Članak o knjizi koji je izašao u Business Magazinu 3. julija 2017. godine.: Preuzmite

Autori

Dr. Wolfgang Berger

Dr. Wolfgang Berger je Viši politički savjetnik Ministarstva finansija Republike Austrije i jedan od vodećih stručnjaka iz oblasti PDV na nivou Evropske unije. Dr. Berger je također univerzitetski profesor na predmetima PDV (na privatnom univerzitetu APEIRON u Banjoj Luci i lektor na Bečkom univerzitetu).

Autor je brojnih knjiga, komentara i članaka koji se odnose na PDV na nacionalnom i nivou Evropske unije. Obnašao je funkciju predsjednika Delegacije Republike Austrije za pitanja s područja PDV, a u vezi sa sačinjavanjem Direktive 2006/112/EZ, Direktive 2008/8/EZ (mjesto prometa usluga) i Direktive 2009/9/EZ (povrat PDV-a).

Od 2006. godine angažovan je na projektima Evropske unije u vezi sa PDV u zemljama koje su ili su bile u određenom stepenu procesa pristupanja Evropskoj uniji (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Gruzija).

Samir Hadžić

Samir Hadžić je menadžer u društvu Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo - Odjelu poreznog i pravnog savjetovanja. Deloitteu se pridružio 2013. godine. Profesionalnu karijeru započeo je u Upravi za indirektno oporezivanje BiH kao carinski inspektor. 2007. godine je postao stručni saradnik u Središnjem uredu Uprave za indirektno oporezivanje BiH – Sektor za poreze, gdje je stekao značajno iskustvo u oblasti PDV.
Samir je također bio član Radne grupe Uprave za indirektno oporezivanje BiH za izmjenu Zakona o PDV.
Tokom angažmana u Deloitteovom odjelu poreznog savjetovanja, bio je angažovan u više aktivnosti, pretežno u vezi sa uslugama savjetovanja iz oblasti indirektnih poreza, due diligence angažmana i pripreme poreznih mišljenja. Samir je predavač na seminarima organizovanim od strane Deloittea s fokusom na indirektne poreze.

Je li Vam ovo bilo korisno