Novosti

Novi način podnošenja poreznih prijava u Federaciji BiH

Poreske vijesti, maj 2024

Dana 17.05.2024. godine u “Službenim novinama FBiH”, broj 36/24 objavljeno je nekoliko akata kojim se uređuje / mijenja način podnošenja poreznih prijava u FBiH i to:

(u daljem tekstu zajedno označeni kao „Pravilnici“).

Pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a najznačajnije novosti koje uvode su sljedeće:

 • Regulira se elektronsko poslovanje (e-poslovanje) sa Poreznom upravom FBiH;
 • Propisuje se Obrazac PP1 Prijava/odjava predstavnika za reguliranje e-poslovanja sa Poreznom upravom, a predstavnik je fizičko lice koje je porezni obveznik ovlastio da u njegovo ime obavlja e-poslovanje;
 • Reguliraju se 4 načina podnošenja poreznih prijava i to: lična predaja, predaja elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde, predaja elektronskim putem upotrebom Izjave, te predaja poštom preporučeno;
 • Zastupnik poreznog obveznika za e-poslovanje može biti:
  • rezident FBiH koji posjeduje kvalificiranu elektronsku potvrdu i koji je ovlašten od strane obveznika koji ne posjeduje kvalificiranu elektronsku potvrdu;
  • računovodstvena agencija/subjekt i to za porezne obveznike za koje vrše računovodstvene usluge ako je to regulirano ugovorom između računovodstvene agencije/subjekta i poreznog obveznika;
 • od 01.01.2025. godine uvodi se obaveza podnošenja prijava upotrebom kvalificirane elektronske potvrde;
 • do 01.01.2025. godine, prijave se podnose elektronskim putem upotrebom Izjave;
 • Propisan je rok za uručivanje obrasca GIP-1022 zaposleniku (najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu);
 • Uređuje se postupak elektronske registracije poreznih obveznika putem Jednošalterskog sistema;
 • Regulira se dodjeljivanje novog ID broja poreznom obvezniku, u slučaju preseljenja sjedišta prvirednog društva sa teritorije Republike Srpske ili Brčko Distrikta u Federaciju BiH.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi s ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Kontakti:

Muamer Hodžić
Viši menadžer
TLBPS
mhodzic@deloittece.com

Miroslav Džabić
Viši menadžer
TLBPS
mdzabic@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno