Novosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 37/22

Poreske vijesti, maj 2022.

Narodna skupština Republike Srpske je na 21. redovnoj sjednici, održanoj 14. aprila 2022. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 37/22.

Suština izmjena Zakona o poreskom postupku Republike Srpske ogleda se u primjeni rokova zastarjelosti za poreske obaveze koje su utvrđene, odnosno naložene rješenjem Poreske uprave ili utvrđene na osnovu poreske prijave, koji su postali izvršni na osnovu Zakona o poreskoj upravi koji se primjenjivao do kraja 2011. godine. Naime, Zakon o Poreskoj upravi, u vrijeme važenja istog, nije predvidio apsolutni rok zastare prava na naplatu, već samo rok za pokretanje postupka prinudne naplate. Kasnijim zakonskim rješenjima je propisan apsolutni rok zastare i to u početku šest, pa zatim deset godina, s tim da se u prelaznim odredbama istih i dalje primjenjivali rokovi zastarjelosti prava na naplatu poreskih obaveza iz Zakona o Poreskoj upravi, koje su utvrđene aktom čija je izvršnost nastupila prema odredbama navedenog Zakona.

Na ovan način, uvažavajući načelo ravnopravnosti i opšte pravne sigurnosti, omogućeno je da se na obaveze koje su utvrđene aktom čija je izvršnost nastupila prije 1. januara 2012. godine primjenjuju odredbe važećeg zakona. Dakle, na sve poreske obveznike, izuzev onih čije su obaveze već zastarjele, primjenjuje se rok zastarjelosti od deset godina od nastupanja izvršnosti akta kojim je obaveza utvrđena. Suštinski, ovdje se radi o poreskom dugu koji je dospio na naplatu prije 1. januara 2012. godine.

Na kraju, bitno je još napomenuti da pravo Poreske uprave na utvrđivanje i na naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne zastarijeva, s tim da je Zakonom o izmjenama o dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske propisano da se to odnosi na glavni dug, odnosno da poreske kamate na gore navedene doprinose podliježu prethodno navedenom roku zastarjelosti.

Kontakti:

Miroslav Džabić
Menadžer
mdzabic@deloittece.com
+ 387 (51) 223 507

Žarko Mionić
Menadžer
zmionic@deloittece.com
+ 387 (51) 223 500

Miroslav Brkić
Viši konsultant
mibrkic@deloittece.com
+ 387 (51) 224 992

Je li Vam ovo bilo korisno