Novosti

Novosti koje donose izmjene i dopune Pravilnika o poreznoj rezidentnosti

„Službene novine Federacije BiH“, br. 89/22

Poreske vijesti, novembar 2022.

Dana 09.11.2022. godine, u „Službenim novinama Federacije BiH“, br. 89/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreznoj rezidentnosti („Pravilnik“).

Kao najznačajnije novosti koje donosi Pravilnik izdvajamo sljedeće:

  1. Obrasci i Uputstva zamjenjuju se novim Obrascima i Uputstvima, koji su sastavni dio Pravilnika;
  2.  Mijenja se lista potrebnih dokumenata koji se podnose uz zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti za fizička lica;
  3. Mijenja se lista potrebnih dokumenata koji se podnose uz zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti za pravna lica;
  4. Omogućuje se izdavanje potvrda o rezidentnosti i za periode kako slijedi:
  •  nakon isteka poreznog perioda u svrhu ostvarivanja prava na povrat više plaćenog poreza (npr. „Potvrda o rezidentnosti za porezni period 2021. godine“ izdata u 2022. godini);
  • u toku poreznog perioda u svrhu ostvarivanja prava na umanjenje porezne obaveze ili izuzimanje od plaćanja poreza (npr. „Potvrda o rezidentnosti za porezni period 2022. godine“ izdata u 2022. godini).

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Kontakti:

Muamer Hodžić
Menadžer
TLBPS
T: +387 (0)33 277 560
M: +387 (0)61 796 067
mhodzic@deloittece.com

Haris Jašarević
Viši menadžer
TLBPS
T: +387 (0)33 277 560
M: +387 (0)61 161 102
hjasarevic@deloittece.com
 

Je li Vam ovo bilo korisno