Novosti

Informiranje radnika o radnicima koji su pozitivni na COVID-19: aspekt zaštite ličnih podataka

Porezne novosti, juli 2021.

Dana 13.07.2021. godine, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH (u daljem tekstu: „Agencija“) objavila je na svojoj zvaničnoj web stranici Mišljenje o objavljivanju podataka o zaposlenicima koji su pozitivni na COVID-19 u internoj e-mail mreži, izdato dana 11.12.2020. godine (u daljem tekstu: „Mišljenje“).

U konkretnom slučaju, Mišljenje se odnosi na zaposlenike u institucijama BiH, no s obzirom na (i) sličnost relevantnih odredbi iz Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), te (ii) univerzalnost primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11), Mišljenje se može primijeniti i na radnike koji nisu zaposleni u institucijama BiH.

Najvažniji zaključci iz Mišljenja su sljedeći:

- Obaveza poslodavca je da osigura uslove za zaštitu zdravlja radnika na radnom mjestu;

- Informiranje radnika o radnicima koji su pozitivni na COVID-19 ili se nalaze u izolaciji putem interne e-mail mreže nije opravdano, izuzev ako poslodavac nema drugi način / sredstvo da o tome obavijesti radnike;

- Poslodavac se prilikom informiranja radnika o radnicima koji su pozitivni na COVID-19 / koji se nalaze u izolaciji treba voditi time da se svrha (tj. sprečavanje širenja COVID-19) postigne na što manje invazivan način;

- Primjer manje invazivnog načina informiranja od informiranja putem interne e-mail mreže je usmeno informiranje radnika od strane rukovodioca, pri čemu je bitno da se informiraju samo oni radnici kojima je to saznanje neophodno u cilju sprečavanja širenja COVID-19.

Kako vam Deloitte može asistirati?

- Analiza postojećih politika i procedura u vezi s obradom ličnih podataka i identificiranje prostora za unapređenje (tj. identificiranje potrebe za usklađivanjem sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, GDPR, kao i tumačenjima Agencije);

- Priprema politika i procedura u vezi s obradom ličnih podataka;

- Podrška u komunikaciji s Agencijom (npr. prijavljivanje zbirke ličnih podataka).

Napomena: Mišljenju možete pristupiti putem sljedećeg linka: http://www.azlp.ba/misljenja/?id=3357

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi s ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte.

Je li Vam ovo bilo korisno