Novosti

Zaštita na radu

Podsjetnik za poslodavce

Porezne novosti, oktobar 2021.

Dana 07. 11. 2020. stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti na radu („Službene novine FBiH”, br. 79/20; „Zakon“). Zakon je u značajnoj mjeri izmijenio materiju iz oblasti zaštite na radu, koja je bila na snazi posljednjih 30 godina, te je od izuzetne važnosti da poslodavci prilagode svoje biznise novoj regulativi.

Ovom prilikom podsjećamo poslodavce da je zakonski rok za usklađivanje općih akata s odredbama Zakona jedna (1) godina dana od dana stupanja na snagu Zakona, tj. 07. 11. 2021. godine.

Jedna od osnovnih obaveza poslodavca u tom kontekstu je donošenje / usklađivanje Pravilnika o zaštiti na radu. Pravilnikom se, kako Zakon regulira, utvrđuje sljedeće:

 • organizacija provođenja zaštite na radu;
 • pravila prevencije i zaštite;
 • poslovi sa povećanim rizikom;
 • poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena;
 • način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom i drugih radnika;
 • sredstva i oprema lične zaštite koja pripadaju radniku;
 • prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu i drugih radnika u ovoj oblasti;
 • druga pitanja od značaja za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

Osnov za izradu pravilnika je akt o procjeni rizika.
Akt o procjeni rizika može izraditi ovlaštena organizacija, koja ima dozvolu nadležnog ministarstva. Listu ovlaštenih organizacija možete pronaći na linku.

Poslodavci koji ne izvrše procjenu rizika čine prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 5.000 do 15.000 KM.
Poslodavci koji ne donesu interni akt o zaštiti na radu čine prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 2.000 do 10.000 KM.

Zaštita na radu podcrtana je okolnostima izazvanim pojavom i širenjem virusa COVID-19, te je za očekivati i pojačan inspekcijski nadzor.
  

Kako vam Deloitte može pomoći?

Akt o procjeni rizika
 • Podrška pri sačinjavanju akta o procjeni rizika.
 • Podrška uključuje, ali nije ograničena na: komunakciju s ovlaštenom organizacijom, konsultacije sa povjerenikom za zaštitu na radu, ostale aktivnosti vezane za donošenje akta o procjeni rizika.
Obavještavanje radnika
 • Priprema pisanih uputstava za radnike, koja se odnose na rizike po sigurnost i zdravlje sa zaštitnim i preventivnim mjerama.
Radionica za poslodavce
 • Održavanje edukacije poslodavcima o sadržaju i primjeni novog Zakona, s fokusom na prava i obaveze poslodavca.
Interni akti
 • Podrška pri sačinjavanju / usklađivanju internog akta o zaštiti na radu s odredbama novog zakona.
Praćenje usklađenosti
 • Informiranje o novostima u pogledu zaštite na radu.
 • Savjetovanje.
 • Komunikacija sa nadležnim organima.
 • Usklađivanje sa odredbama zakona u slučaju promjene procesa rada (promjene rizika).

Za sva pitanja ili dodatne informacije, budite se slobodni javiti niže navedenim kontaktima.

Je li Vam ovo bilo korisno